Naszym zamierzeniem jest chęć ocalenia od zapomnienia polskiej miejscowości z Kresów i jej bohaterskich mieszkańców - Dawidowa koło Lwowa. Zbieramy informacje o tej miejscowości i jej mieszkańcach od wieków tam zamieszkałych. Ludziach, którzy bronili tę ziemię przed tatarami, kozakami, Rosjanami i Niemcami i za nią ginęli. Bronili polskości pod zaborami. Uprawiali ją przez stulecia, a potem nagle zostali z niej wypędzeni z ziemi i domostw w których mieszkali ich ojcowie. Strona uzupełniana jest na bieżąco z chwilą uzyskania nowych informacji. Wszystkich zainteresowanych prosimy o informacje dotyczące Dawidowa i ich mieszkańców. I zapraszamy do współtworzenia strony. Kontakt: dariussds@wp.pl

poniedziałek, 30 listopada 2015

Losy wojenne Feliksa Kintzi

Feliks Kintzi (może Kincy), urodził się 31 grudnia 1906 roku w Dawidowie, służył jako podporucznik w 27 pułku artylerii. Podczas kampanii wrześniowej pułk walczył w Armii Pomorze, a później przebijał się na południe, 14 września bronił przepraw pod Płockiem, rozbity 17-18 września nad dolną Bzurą. W czasie wojny przebywał w następujących oflagach:
- Oflag X - A (Itzehoe), blok III, nr jeńca 172 - od dnia 26.08.1941 do 9.09.1941 roku przebywał w szpitalu przy Oflagu;
- Oflag X - C (Lubeka), dn. 17.09.1942 r.
- Oflag VI - B (Doessel), na karcie stempel z datą 15.01.1940 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz