Naszym zamierzeniem jest chęć ocalenia od zapomnienia polskiej miejscowości z Kresów i jej bohaterskich mieszkańców - Dawidowa koło Lwowa. Zbieramy informacje o tej miejscowości i jej mieszkańcach od wieków tam zamieszkałych. Ludziach, którzy bronili tę ziemię przed tatarami, kozakami, Rosjanami i Niemcami i za nią ginęli. Bronili polskości pod zaborami. Uprawiali ją przez stulecia, a potem nagle zostali z niej wypędzeni z ziemi i domostw w których mieszkali ich ojcowie. Strona uzupełniana jest na bieżąco z chwilą uzyskania nowych informacji. Wszystkich zainteresowanych prosimy o informacje dotyczące Dawidowa i ich mieszkańców. I zapraszamy do współtworzenia strony. Kontakt: dariussds@wp.pl

wtorek, 24 listopada 2015

Losy wojenne Walentego Jakubowicza

Walenty Jakubowicz, urodzony w 1903 roku w Dawidowie, był żołnierzem WP. Poległ (w innym źródle znalazłem, że zmarł podczas służby wojskowej) jako szeregowiec 18 stycznia 1945 roku w Przemyślu. Dodam, że Przemyśl był już wyzwolony spod okupacji niemieckiej w lipcu 1944 roku. Służył w OSSap (czy chodzi o oddział specjalny saperów?), być może Jakubowicz zginął przy odminowaniu albo z innej przyczyny. Ktoś? Coś więcej wie? Został pochowany na cmentarzu katolickim w Przemyślu Zasaniu (33 KW, ul. Przemysława). R.I.P

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz