Naszym zamierzeniem jest chęć ocalenia od zapomnienia polskiej miejscowości z Kresów i jej bohaterskich mieszkańców - Dawidowa koło Lwowa. Zbieramy informacje o tej miejscowości i jej mieszkańcach od wieków tam zamieszkałych. Ludziach, którzy bronili tę ziemię przed tatarami, kozakami, Rosjanami i Niemcami i za nią ginęli. Bronili polskości pod zaborami. Uprawiali ją przez stulecia, a potem nagle zostali z niej wypędzeni z ziemi i domostw w których mieszkali ich ojcowie. Strona uzupełniana jest na bieżąco z chwilą uzyskania nowych informacji. Wszystkich zainteresowanych prosimy o informacje dotyczące Dawidowa i ich mieszkańców. I zapraszamy do współtworzenia strony. Kontakt: dariussds@wp.pl

sobota, 25 lipca 2015

Ulica Dawidowska w Spalonej

W Spalonej pod Legnicą od 2005 roku znajduje się ulica Dawidowska. Dzięki interwencji Józefa Barana i innych mieszkańców Spalonej, często potomków osadników z Dawidowa, udało się wpłynąć na radę gminy w Kunicach, która zmieniła swoją wcześniejszą uchwałę w sprawie nazw ulic. Uchwalono, że zamiast ul. Jagodowej będzie Dawidowska, a ul. Ogrodowej Mołodyłowska. Właśnie z tych miejscowości przybyło do Spalonej 80 procent osadników. Ponadto ulicę Wesołą przemianowali radni na Kombatantów oraz Spokojną na Kresowiaków. "Dla nas, potomków osadników, najważniejsze jest, aby uczcić pamięć naszych ojców. To, że radni poszli z tym głosem, jest dla mnie bardzo ważne i satysfakcjonujące" - powiedział Józef Baran, który zmobilizował i zebrał wśród mieszkańców sto podpisów, opowiadających się za nazwami ulic upamiętniającymi miejscowości skąd przybyli oni sami, lub ich rodzice, czy też dziadkowie. Cieszy ta inicjatywa mieszkańców Spalonej, którzy powalczyli o pamięć o swych korzeniach. Czy istnieje jeszcze w Polsce jakaś ulica Dawidowska, nawiązująca do Dawidowa koło Lwowa?
Autor: Dariusz Zielonka

piątek, 10 lipca 2015

Parafia św. Stanisława - szkic rysu historycznego

widok na kościół dawidowski

ołtarz główny - kościół w Dawidowie

ambona

krucyfiks

kościół w okresie przedwojennym
Parafia św. Stanisława w Dawidowie k. Lwowa została ufundowana 6 listopada 1439 roku. W latach 1659-1815 duszpasterzami Dawidowa byli dominikanie. W XVII wieku wieś należała do lwowskich dominikanów i pozostawała ich własnością do XX wieku. Od początku XIX wieku do zakończenia II wojny światowej parafią zarządzali kapłani diecezjalni.
Stary drewniany kościół w Dawidowie został zamieniony murowanym w 1600 roku. Na początku XVIII wieku w tym kościele znajdowało się 3 ołtarze. W protokole wizytacyjnym z 1741 roku wymieniono 5 ołtarzy. W 1762 roku liczba ołtarzy znowu powróciła do trzech. W 1774 roku arcybiskup Wacław Hieronim Sierakowski dokonał konsekracji kościoła w Dawidowie. 
Ostatni proboszcz Dawidowa ks. Stanisław Sadowski opuścił parafię 5 kwietnia 1946 roku. Klucze od kościoła zostały oddane greckokatolickiemu komitetowi cerkiewnemu. Niebawem kościół został niemal całkowicie zaniedbany. W latach 90-tych XX wieku został przekazany grekokatolikom.
Autor: Dariusz Zielonka