Naszym zamierzeniem jest chęć ocalenia od zapomnienia polskiej miejscowości z Kresów i jej bohaterskich mieszkańców - Dawidowa koło Lwowa. Zbieramy informacje o tej miejscowości i jej mieszkańcach od wieków tam zamieszkałych. Ludziach, którzy bronili tę ziemię przed tatarami, kozakami, Rosjanami i Niemcami i za nią ginęli. Bronili polskości pod zaborami. Uprawiali ją przez stulecia, a potem nagle zostali z niej wypędzeni z ziemi i domostw w których mieszkali ich ojcowie. Strona uzupełniana jest na bieżąco z chwilą uzyskania nowych informacji. Wszystkich zainteresowanych prosimy o informacje dotyczące Dawidowa i ich mieszkańców. I zapraszamy do współtworzenia strony. Kontakt: dariussds@wp.pl

wtorek, 24 listopada 2015

Losy wojenne Stanisława Korzeniowskiego

ppor. sap. Stanisław Korzeniowski
Stanisław Korzeniowski, urodzony 25 marca 1912 roku w Dawidowie, był podporucznikiem saperem w 1 Dywizji Pancernej. Służył w 10 Kompanii Saperów jako zastępca dowódcy plutonu saperów. Dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych  m.in. za kampanię francuską 1944 roku (był wtedy w stopniu plutonowego). Został ciężko ranny podczas zaciętych walk w bitwie o Mont Ormel tzw. Maczugę w dniach 19-21 sierpnia 1944 roku we Francji. Polacy zamknęli tam Niemców w kotle Falaise. Przez trzy dni ciężkich walk odpierali wszystkie ataki niemieckie z wewnątrz kotła oraz odrzucili kontratak zewnętrzny II Korpusu Pancernego SS ze wschodu. W ten sposób udało się otworzyć aliantom drogę do Paryża i znaczne siły niemieckie dostały się do niewoli alianckiej. Niestety polskie oddziały poniosły znaczne straty osobowe. Ranny w boju Stanisław Korzeniowski został przetransportowany na leczenie do Wielkiej Brytanii do Ormskirk, gdzie zmarł 23.10.1944 roku i tam został pochowany na cmentarzu katolickim św. Anny. Znalazłem również żołnierza plut. Stanisława Korzeniowskiego, odznaczonego Krzyżem Walecznym za kampanię wrześniową 1939. Służył w 10 Brygadzie Kawalerii Zmotoryzowanej, prawdopodobnie to nasz Korzeniowski z Dawidowa, który wraz ze swą Brygadą przeszedł do Rumunii we wrześniu 1939 roku, a potem walczył w 1 Dywizji Pancernej Maczka. R.I.P
nagrobek ppor. St. Korzeniowskiego, Ormskirk, U.K
autor: Dariusz Zielonka

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz