Naszym zamierzeniem jest chęć ocalenia od zapomnienia polskiej miejscowości z Kresów i jej bohaterskich mieszkańców - Dawidowa koło Lwowa. Zbieramy informacje o tej miejscowości i jej mieszkańcach od wieków tam zamieszkałych. Ludziach, którzy bronili tę ziemię przed tatarami, kozakami, Rosjanami i Niemcami i za nią ginęli. Bronili polskości pod zaborami. Uprawiali ją przez stulecia, a potem nagle zostali z niej wypędzeni z ziemi i domostw w których mieszkali ich ojcowie. Strona uzupełniana jest na bieżąco z chwilą uzyskania nowych informacji. Wszystkich zainteresowanych prosimy o informacje dotyczące Dawidowa i ich mieszkańców. I zapraszamy do współtworzenia strony. Kontakt: dariussds@wp.pl

wtorek, 24 listopada 2015

Losy wojenne Wincentego Kowiewicza

Wincenty Kowiewicz, syn Dominika i matki z domu Duda, urodzony 25 grudnia 1905 roku w Dawidowie, był strzelcem 26 pułku piechoty. Podczas kampanii wrześniowej bronił Warszawy w dzielnicy Boernerowo i tam dostał się do niewoli 27 września 1939 roku. Trafił do obozu jenieckiego Stalag II C (numer jeńca 458) w Woldenbergu (Dobiegniew, ob. woj. lubuskie). Obóz jeniecki dla szeregowców i podoficerów WP funkcjonował od 28 września 1939 roku do 21 maja 1940 roku, a następnie został przeformowany na Oflag, czyli obóz jeniecki dla oficerów. W obozie podał Niemcom jako zawód robotnik i adres kontaktowy: Michalinę Kowiewicz w Dawidowie (prawdopodobnie to jego żona).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz