Naszym zamierzeniem jest chęć ocalenia od zapomnienia polskiej miejscowości z Kresów i jej bohaterskich mieszkańców - Dawidowa koło Lwowa. Zbieramy informacje o tej miejscowości i jej mieszkańcach od wieków tam zamieszkałych. Ludziach, którzy bronili tę ziemię przed tatarami, kozakami, Rosjanami i Niemcami i za nią ginęli. Bronili polskości pod zaborami. Uprawiali ją przez stulecia, a potem nagle zostali z niej wypędzeni z ziemi i domostw w których mieszkali ich ojcowie. Strona uzupełniana jest na bieżąco z chwilą uzyskania nowych informacji. Wszystkich zainteresowanych prosimy o informacje dotyczące Dawidowa i ich mieszkańców. I zapraszamy do współtworzenia strony. Kontakt: dariussds@wp.pl

wtorek, 24 listopada 2015

Losy wojenne Kazimierza Blicharskiego

Kazimierz Blicharski, syn Dominika i Teresy, urodzony 14 czerwca 1914 roku w Dawidowie, był żołnierzem września 1939 roku. Do niewoli niemieckiej dostał się prawdopodobnie 1 września 1939 roku, czyli musiał służyć w jednostce wojskowej usytuowanej przy granicy polsko-niemieckiej. Służył w piechocie jako strzelec. Trafił do obozu niemieckiego Stalag I – A nr jeńca 66019. Stalag I A Stablack (obóz w Kamińsku i w Stabławkach) to niemiecki obóz jeniecki z przeznaczeniem dla podoficerów i szeregowców wojsk lądowych w północnej części dawnego niemieckiego poligonu Stablack, znajdującego się w obecnej gminie Górowo Iławeckie oraz częściowo w okolicy miasta Dołgorukowo w obwodzie kaliningradzkim. Podczas funkcjonowania w latach 1939-1945 przebywało w nim około 255 000 jeńców wojennych z całej Europy. Największy obóz na terenie byłych Prus Wschodnich.
We wrześniu 1939 roku obok kompleksu koszarów utworzono obóz jeniecki z przeznaczeniem dla podoficerów i szeregowców wojsk lądowych, tzw. Stalag, któremu nadano oznaczenie 1 A Stablack, część północna- Lager Nord. Komendantem obozu był ppłk Karl Schulz, natomiast pierwszymi jeńcami wojennymi byli obrońcy Westerplatte, następnie obrońcy Modlina i Warszawy. Łącznie do końca września 1939 roku do obozu trafiło ponad 40 tysięcy osób, w tym 39 458 szeregowych, 36 oficerów.
Kazimierz Blicharski został zwolniony w obozu jenieckiego 19 czerwca 1940 roku. Zmarł 21 kwietnia 1974 roku. Może ktoś ma informacje na temat losów wojennych Kazimierza Blicharskiego? Proszę o kontakt dariussds@wp.pl
Autor: Dariusz Zielonka

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz