Naszym zamierzeniem jest chęć ocalenia od zapomnienia polskiej miejscowości z Kresów i jej bohaterskich mieszkańców - Dawidowa koło Lwowa. Zbieramy informacje o tej miejscowości i jej mieszkańcach od wieków tam zamieszkałych. Ludziach, którzy bronili tę ziemię przed tatarami, kozakami, Rosjanami i Niemcami i za nią ginęli. Bronili polskości pod zaborami. Uprawiali ją przez stulecia, a potem nagle zostali z niej wypędzeni z ziemi i domostw w których mieszkali ich ojcowie. Strona uzupełniana jest na bieżąco z chwilą uzyskania nowych informacji. Wszystkich zainteresowanych prosimy o informacje dotyczące Dawidowa i ich mieszkańców. I zapraszamy do współtworzenia strony. Kontakt: dariussds@wp.pl

wtorek, 24 listopada 2015

Losy wojenne Bronisława Korzeniowskiego

Bronisław Korzeniowski, urodzony 12 września 1905 roku w Dawidowie, służył jako kapral w 51 pułku piechoty strzelców kresowych podczas kampanii wrześniowej 1939 roku pod dowództwem ppłk Emila Fieldorfa. 51 pułk piechoty został rozbity w bitwie pod Iłżą (8-9.09.39). Bronisław Korzeniowski trafił do obozu jenieckiego Stalag XI - B (nr jeńca 6515) w Fallingsbostel w Dolnej Saksonii, a następnie został zwolniony do przymusowej pracy w gospodarstwie Warneke, Lubrechtsen, pow. Alfeld.
D.Z.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz