Naszym zamierzeniem jest chęć ocalenia od zapomnienia polskiej miejscowości z Kresów i jej bohaterskich mieszkańców - Dawidowa koło Lwowa. Zbieramy informacje o tej miejscowości i jej mieszkańcach od wieków tam zamieszkałych. Ludziach, którzy bronili tę ziemię przed tatarami, kozakami, Rosjanami i Niemcami i za nią ginęli. Bronili polskości pod zaborami. Uprawiali ją przez stulecia, a potem nagle zostali z niej wypędzeni z ziemi i domostw w których mieszkali ich ojcowie. Strona uzupełniana jest na bieżąco z chwilą uzyskania nowych informacji. Wszystkich zainteresowanych prosimy o informacje dotyczące Dawidowa i ich mieszkańców. I zapraszamy do współtworzenia strony. Kontakt: dariussds@wp.pl

wtorek, 24 listopada 2015

Losy wojenne Stanisławy Krych

Stanisława Krych, córka Jana i Katarzyny, urodzona 9 września 1906 roku w Dawidowie, była robotnicą przymusową. W okresie września 1944 do maja 1945 roku pracowała w Rehberg niedaleko Krems w Austrii u Franza Schmitta. Prawdopodobnie została wywieziona do przymusowej pracy w ostatnim momencie przed wyzwoleniem ziemi lwowskiej spod okupacji niemieckiej bądź z innego rejonu Polski. Stanisława Krych zmarła 23 lipca 1992 roku.
D.Z.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz