Naszym zamierzeniem jest chęć ocalenia od zapomnienia polskiej miejscowości z Kresów i jej bohaterskich mieszkańców - Dawidowa koło Lwowa. Zbieramy informacje o tej miejscowości i jej mieszkańcach od wieków tam zamieszkałych. Ludziach, którzy bronili tę ziemię przed tatarami, kozakami, Rosjanami i Niemcami i za nią ginęli. Bronili polskości pod zaborami. Uprawiali ją przez stulecia, a potem nagle zostali z niej wypędzeni z ziemi i domostw w których mieszkali ich ojcowie. Strona uzupełniana jest na bieżąco z chwilą uzyskania nowych informacji. Wszystkich zainteresowanych prosimy o informacje dotyczące Dawidowa i ich mieszkańców. I zapraszamy do współtworzenia strony. Kontakt: dariussds@wp.pl

środa, 2 grudnia 2015

Dwór Millerów w Dawidowie

Dwór Millerów, fot. Tomasz Klimasiewicz

Czterokolumnowy portyk. Dwór Millerów, fot. Tomasz Klimasiewicz

Fasada dworu Millerów, fot. Tomasz Klimasiewicz
Na terenie dawnego majątku ziemskiego (niedaleko stacji kolejowej) w Dawidowie znajduje się XIX wieczny klasycystyczny dwór. Nazwa dwór Millerów funkcjonował zwyczajowo pośród mieszkańców Dawidowa, czyli w ogólnym obiegu. Za Tomaszem Klimasiewiczem podaje, że drzewo genealogiczne Millerów potwierdza, że na przełomie wieków osoby z tej rodziny rodziły się w Dawidowie. W dawidowskich katolickich księgach metrykalnych nie znajdziemy potwierdzenia, być może nie byli katolikami i urodzenia były odnotowane w księgach protestanckich we Lwowie. Nie wiadomo dokładnie kto ten dwór wybudował. Dwór to parterowa budowla nakryta czterospadowym dachem z wydatnym ryzalitem i czterokolumnowym portykiem od frontu. Dwór obecnie znajduje się w stanie zaniedbanym i zdewastowanym. W otoczeniu rośnie kilka starych drzew. W pobliżu zachował się także budynek gospodarczy, większy od dworu.
D.Z.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz