Naszym zamierzeniem jest chęć ocalenia od zapomnienia polskiej miejscowości z Kresów i jej bohaterskich mieszkańców - Dawidowa koło Lwowa. Zbieramy informacje o tej miejscowości i jej mieszkańcach od wieków tam zamieszkałych. Ludziach, którzy bronili tę ziemię przed tatarami, kozakami, Rosjanami i Niemcami i za nią ginęli. Bronili polskości pod zaborami. Uprawiali ją przez stulecia, a potem nagle zostali z niej wypędzeni z ziemi i domostw w których mieszkali ich ojcowie. Strona uzupełniana jest na bieżąco z chwilą uzyskania nowych informacji. Wszystkich zainteresowanych prosimy o informacje dotyczące Dawidowa i ich mieszkańców. I zapraszamy do współtworzenia strony. Kontakt: dariussds@wp.pl

piątek, 11 grudnia 2015

Śluby w 1901 roku

W 1901 roku w kościele dawidowskim ksiądz proboszcz Marcin Fijałkowski pobłogosławił 16 małżeństw. Małżeństwa zawierali między sobą narzeczeni przede wszystkim pochodzący z Dawidowa, ale i pojawili się narzeczeni z Biłki Szlacheckiej, Czyszek, Mościsk, Gańczar (3 osoby), Dźwinogrodu i jeszcze innej miejscowości. Średnia wieku narzeczonego wynosiła 27,5 lat (między 23 a 34 lata), a kobiety 22,5 roku (między 17 a 37 lat), czyli było 5 lat różnicy. W trzech przypadkach starsza była kobieta. Czterech wdowców weszło ponownie w związek małżeński, i raz wdowa. Małżeństwa zawierali narzeczeni m.in. z następujących rodzin: Huk, Patyk, Młotek, Kotiuszko, Śliwka, Jarosz, Zdęba, Blicharski, Szczyrko, Korzeniowski, Szeremeta, Łokietko, Gulewicz czy Mazur.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz