Naszym zamierzeniem jest chęć ocalenia od zapomnienia polskiej miejscowości z Kresów i jej bohaterskich mieszkańców - Dawidowa koło Lwowa. Zbieramy informacje o tej miejscowości i jej mieszkańcach od wieków tam zamieszkałych. Ludziach, którzy bronili tę ziemię przed tatarami, kozakami, Rosjanami i Niemcami i za nią ginęli. Bronili polskości pod zaborami. Uprawiali ją przez stulecia, a potem nagle zostali z niej wypędzeni z ziemi i domostw w których mieszkali ich ojcowie. Strona uzupełniana jest na bieżąco z chwilą uzyskania nowych informacji. Wszystkich zainteresowanych prosimy o informacje dotyczące Dawidowa i ich mieszkańców. I zapraszamy do współtworzenia strony. Kontakt: dariussds@wp.pl

wtorek, 8 grudnia 2015

Parafia dawidowska w 1841 roku

W 1841 roku parafia dawidowska przynależała do dekanatu lwowskiego poza miastem. Parafia Dawidów obsługiwana była przez dominikanów lwowskich. Proboszczem był ks. Antoni Klima (OP), urodzony w 1807 roku, wyświęcony w 1832 roku. Liczba parafian wynosi 1331, w tym 1087 z Dawidowa, a 244 spoza. Żydów na terenie parafii jest 44 osoby.
http://www.mtg-malopolska.org.pl/images/skany/catalogus_1841/catalogus_1841.pdf s.23

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz