Naszym zamierzeniem jest chęć ocalenia od zapomnienia polskiej miejscowości z Kresów i jej bohaterskich mieszkańców - Dawidowa koło Lwowa. Zbieramy informacje o tej miejscowości i jej mieszkańcach od wieków tam zamieszkałych. Ludziach, którzy bronili tę ziemię przed tatarami, kozakami, Rosjanami i Niemcami i za nią ginęli. Bronili polskości pod zaborami. Uprawiali ją przez stulecia, a potem nagle zostali z niej wypędzeni z ziemi i domostw w których mieszkali ich ojcowie. Strona uzupełniana jest na bieżąco z chwilą uzyskania nowych informacji. Wszystkich zainteresowanych prosimy o informacje dotyczące Dawidowa i ich mieszkańców. I zapraszamy do współtworzenia strony. Kontakt: dariussds@wp.pl

piątek, 11 grudnia 2015

Zdjęcie małżeńskie

Jan Kosik z żoną Franciszką z domu Zielonka
Na fotografii Jan Kosik w mundurze żołnierza armii CK z żoną Franciszką z domu Zielonka (siostra Antoniego Zielonki, mojego dziadka - D.Z.). Jan Kosik prawdopodobnie w stopniu Feldwebla (sierżanta). W czasie I wojny światowej zaginął.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz