Naszym zamierzeniem jest chęć ocalenia od zapomnienia polskiej miejscowości z Kresów i jej bohaterskich mieszkańców - Dawidowa koło Lwowa. Zbieramy informacje o tej miejscowości i jej mieszkańcach od wieków tam zamieszkałych. Ludziach, którzy bronili tę ziemię przed tatarami, kozakami, Rosjanami i Niemcami i za nią ginęli. Bronili polskości pod zaborami. Uprawiali ją przez stulecia, a potem nagle zostali z niej wypędzeni z ziemi i domostw w których mieszkali ich ojcowie. Strona uzupełniana jest na bieżąco z chwilą uzyskania nowych informacji. Wszystkich zainteresowanych prosimy o informacje dotyczące Dawidowa i ich mieszkańców. I zapraszamy do współtworzenia strony. Kontakt: dariussds@wp.pl

poniedziałek, 28 grudnia 2015

Mieszkańcy Dawidowa w latach 1901-1907 na podstawie ksiąg metrykalnych

Np.
Nazwiska
Rodziny/osoby
1
Kuśmierczyk; Richtscheid; Kurek;
Glezner; Broszko (+) Kordek; Kraus; Greczyn; Buchent;  Jandziów;  Żelisko; Wagner; Gabel;  Hryńczak; Kieferling
-       Piotr i Katarzyna Richtscheid;
-       Franciszek i Karolina (Bigas) Glezner;
-       Paweł i Angela Kuśmierczyk;
-       Wojciech i Jadwiga Kurek;
-       Paweł Broszko (+) (inżynier);
-       Wojciech i Jadwiga (Hanów) Kordek;
-       Guilhelmus  i Elisabeth (Schlossberger) Kraus;
-       Elżbieta Kraus (Schlossberger) (+38);
-       Guilhelmus Kraus i Anna Figiel;
-       Władysław i Dorota (Kuczkura) Greczyn;
-       Edward i Zofia (Trojanowska) Buchent;
-       Apolonia Jandziów (Huk) (+46)
-       Jan Żelisko; Józef i Franciszka (Wakarz) Wagner
-       Jan i Rozalia (Kieferling) Gabel;
-       Piotr i Anna (Wierna) Hryńczak;
-       Piotr i Katarzyna (Preiss) Kieferling
2
Blicharski; Szeremeta;
Grab
-       Józef i Dorota (Grab) Blicharski;
-       Józef i Joanna (Grab) Szeremeta
-       Joanna Grab
3
Grab
-       Jan i Tekla (Wyspiańska) Grab;
-       Mateusz i Jadwiga (Oleniecka) Grab;
-       Antoni i Juliana( Mazur) Grab;
-       Wojciech Grab;
-       Józef i Anastazja (Sawicka) Grab
4
Huk; Śliwka
-       Józef i Elżbieta (Szołdra) Huk;
-       Wojciech i Franciszka (Huk) Śliwka
5
Grab; Mazur; Duda; Niepsuj (albo 6);
-       Wincenty i Agnieszka (Gamułkiewicz/Gamułkowicz) Grab;
-       Tomasz i Rozalia (z d. Grab) Grab;
-       Rozalia Grab (Mazur +68)
-       Józef i Agnieszka Mazur;
-       Franciszek i Julia (Grab) Duda;
-       Maria Niepsuj (albo 6);
6
Grab; Mazur; Duda
-       Mikołaj i Emilia Grab;
-       Mateusz i Magdalena (Jarosz) Grab;
-       Józef i Agnieszka (Bernacka) Mazur;
-       Franciszek i Rozalia (Szeremeta) Duda
7
Sawicki
-       Jan i Wiktoria (Zdęba) Sawicki;
-       Katarzyna Sawicka; Łucja Sawicka (+35)
8
Mazur
-       Jan i Rozalia (Mazur) Mazur
-       Zofia Mazur; Wincenty Mazur (+72); MazurJan Mazur;
9
Palica
-       Walenty i Agnieszka (z d.Mazur) Palica;
-       Wincenty i Maria (Grab) Palica;
-       Jan Palica
10
Oleniecki
-       Jan i Maria (Mazur) Oleniecki;
-       Jan Oleniecki;  Katarzyna Oleniecka
11
Mazur; Grab
-       Franciszek i Franciszka (Mazur) Mazur;
-       Dominik i Franciszka Grab
12
Turzański
-       Jan i Katarzyna (Blicharska) Turzański
13
Palica; Marczak; Bierański (?)
-       Tomasz i Maria (z d. Śliwka) Palica;
-       Naim i Regina (Śliwka) Marczak;
-       Franciszka Marczak;
-       Tomasz Palica; Maria Palica (Śliwka) (+35)
-       Jan Bierański (?)
14
Śliwka; Zielonka
-       Józef i Tekla (Blicharska) Śliwka;
-       Maria Zielonka (żona Franciszka , z d. Barowicz; 74 lat, 11.11.1904);
-       Maria Śliwka
15
Jarosz; Jaworski (Janowski); Huk; Botowski
-       Wojciech i Rozalia (Blicharska) Jarosz;
-       Franciszek i Maria (Fichtel) Jaworski (Janowski);
-       Wojciech i Anna (Grab) Drelichowski z Siechów;
-       Wiktoria Jarosz; Józef Jarosz;
-       Rozalia Huk;
-       Michał Botowski
16
Mazur; Hataj
-       Michał i Maria (Korzeniowska) Mazur;
-       Jan i Maria (Gulewicz) Mazur;
-       Michał Mazur; Jan Mazur (+); Jan Mazur; Józef Mazur;
-       Andrzej i Katarzyna Hataj (16 r.f)
17
Mazur; Tkacz
-       Marianna Mazur; Karol Mazur;
-       (?) Antoni i Katarzyna Tkacz
18
Pawluk; Schmalenberg; Bogucki
-       Antoni i Maria (Hussak/Hursak) Pawluk (18b);
-       Jakub i Maria (Mazur) Schmalenberg;
-       Józef i Maria (Bełtowska) Bogucki
19
Śliwka
-       Jan i Tekla (Blicharska) Śliwka;
-       Jan Śliwka; Antoni Śliwka
20
Mazur; Duda
-       Bartłomiej i Maria (z d. Huk) Mazur;
-       Tomasz i Franciszka (Zielonka c. Franciszka i Marii Rusin) Duda;
-       Konstancja (Grab) Mazur (+76); Jan Mazur (83+);
-       Anna Duda
21
Blicharski
-       Blicharski
22
Huk
-       Jan i Dorota (Mazur) Huk
23
Mazur
-       Andrzej i Agnieszka (Palica) Mazur
24
Szeremeta
-       Wincenty i Emilia Szeremeta; Antoni Szeremeta (+9)
25
Duda
-       Tomasz i Franciszka (Zielonka, c. Franciszka i Marii Rusin) Duda;
-       Wincenty i Maria (Grab) Duda
26
Brak danych
-       x
27
Szeremeta
-       Bartłomiej i Gertruda (Onyśko) Szeremeta
28
Młotek; Szeremeta
-       Mateusz i Franciszka (+ z d Pękalska) Młotek;
-       Mateusz i Franciszka (Huk) Młotek;
-       Rozalia Młotek; Jakub Młotek (+68);
-       Józef Szeremeta
29
Brak danych
-       x
30
Zdęba
-       Jan i Maria (Szeremeta) Zdęba;
-       Michalina Zdęba +;
31
Wrzyszcz
-       Jan i Rozalia (Małecka) Wrzyszcz;
-       Wojciech i Franciszka Wrzyszcz;
-       Piotr i Zofia (Duda) Wrzyszcz;
-       Jan; Piotr; Julia Wrzyszcz
32
Grab; Duda; Palica
-       Józef i Katarzyna (Jarosz) Grab;
-       Józef Grab;
-       Franciszke Duda;
-       Maria Palica
33
Zdęba
-       Stanisław i Agnieszka (Śliwka) Zdęba;
-       Jan i Anna (Huk) Zdęba
34
Godyń; Szeremeta; Zdęba
-       Stanisław i Franciszka (Grab) Godyń;
-       Ignacy i Agnieszka (Grab) Zdęba;
-       Jakub i Maria (Grab) Szeremeta;
35
Grab; Mazur; Palica; Offmann
-       Antoni i Julia (Mazur) Grab; J
-       Józef i Agnieszka (Bernacka) Mazur;
-       Jan i Franciszka Mazur (c. Franciszka i Honoroty Zielonka) Palica;
-       Franciszka Mazur, c. Franciszka i Honoroty Zielonka;
-       Rozalia Mazur; Maria Mazur;
-       Katarzyna Offmann;
36
Szołdra
-       Jan i Józefa (Śliwka) Szołdra;
-       Stanisław Szołdra (+)
37
Młynarzysz; Jaremko
-       Józef  i Konstancja (Kotiuszko) Młynarzysz;
-       Apolonia Jaremko (Żółkiewicz) (71+)
38
Brak danych
-       x
39
Grab
-       Julian i Zofia (Mazur) Grab
40
Brak danych
-       x
41
Baran; Grab
-       Franciszek i Agnieszka (Chirowska) Baran;
-       Mateusz i Teresa (Baran) Grab;
-       Rozalia (Blicharska) Baran (+62)
42
Masztalerz; Młotek, Godek
-       Grzegorz i Anna (Godek/Głodek) Masztalerz;
-       Antoni i Anna (Godek) Młotek;
-       Rozalia Godek
43
Jarosz
-       Wojciech Jarosz (+) i Katarzyna (Sroka) Jarosz;
-       Maria Jarosz; Stanisław Jarosz (+23)
44
Kasparek; Skrot
-       Maria Kasparek;
-       Zofia Skrot
45
Onyśko; Brzyski (Brzycki)
-       Jakub i Jadwiga (Onyśko) Brzyski (Brzycki);
-       Jan i Katarzyna (Grab) Onyśko (+);
-       Józefa Onyśko
46
Korzeniowski; Blicharski; Huk
-       Wawrzyniec i Agnieszka Korzeniowski;
-       Wawrzyniec i Anna (Duda) Korzeniowski;
-       Stefan i Katarzyna (Korzeniowska) Huk;
-       Katarzyna Blicharska
47
Śliwka
-       Antoni i Franciszka (Blicharska) Śliwka;
-       Wojciech Śliwka (+70)
48
Mazur
-       Stanisław i Teresa (Gulewicz) Mazur
49
Baran; Mazur
-       Franciszek i Klara (Grab) Baran;
-       Maria (+)(Huk) Mazur (1. Jan Baran; 2. Stanisław Mazur)
50
Huk; Zielonka; Duda
-       Walenty i Margarita (Zdęba) Huk;
-       Józef i Magdalena (Huk) Zielonka;
-       Antoni i Katarzyna (Duda) Duda;
-       Rozalia Huk; Agnieszka Huk;
51
Klimasiewicz; Grab
-       Feliks i Tekla (Klimasiewicz) Grab;
-       Józef Klimasiewicz (+);Józef Klimasiewicz
52
Duda; Korzeniowski; Kasparek
-       Antoni i Justyna (Grab) Duda;
-       Antoni i Katarzyna (Duda) Duda;
-       Katarzyna Duda; Franciszek Duda (+83); Maria Duda;
-       Jan i Konstantyna (Stecko) Korzeniowski;
-       Maria Kasparek
53
Repczyński; Onyśko
-       Karol i Maria (Grab) Repczyński; Maria Onyśko
54
Huk; Grab
-       Stanisław i Karolina (Żuk) Huk;
-       Wincenty i Agnieszka (Huk) Grab;
-       Józef Huk; Rozalia Huk, córka Jana Huka i Marii Zielonka;
-       Piotr Huk (+18)
55
Jarosz; Zdunowski
-       Józef i Katarzyna (Kotiuszko) Jarosz;
-       Antoni i Maria (z d. Jarosz) Zdunowski;
-       Ignacy Zdunowski (+) z Niska
56
Kotiuszko; Jarosz; Dornidów
-       Józef i Katarzyna (Kotiuszko) Jarosz;
-       Aleksy i Krystyna (Kotiuszko) Dornidów (Demidów);
-       Konstancja Kotiuszko; Jan Kotiuszko (+);
-       Katarzyna Kotiuszko
57
Duda
-       Walerian i Katarzyna (Blicharska) Duda;
-       Jan i Karolina Duda;
-       Wincenty i Wiktoria (Huk) Duda;
-       Wincenty Duda
58
Pękalski; Młotek; Parkota
-       Łukasz i Józefa (Najda) Młotek;
-       Walenty i Maria (Pękalska) Parkota (Parkoła);
-       Maria Pękalska
59
Kotiuszko
-       Andrzej i Maria (Fedyszyn) Kotiuszko;
-       Wiktoria Kotiuszko; Konstancja Kotiuszko
60
Sawicki; Kuczma; Kozłowski; Onyśko
-       Andrzej i Rozalia (Chirowska) Sawicki;
-       Dominik (+) i Rozalia (+) (Onyśko) Sawicki;
-       Tomasz i Katarzyna (Kozłowska) Kuczma;
-       Katarzyna Sawicka;
-       Katarzyna Kozłowska;
-       Maria (Grab) Onyśko (+84)
61
Korzeniowski
-       Jan i Konstacja (Stećko) Korzeniowski
62
Ślusarz; Iwasieczko; Kasparek
-       Paweł i Katarzyna Ślusarz;
-       Bazyli i Julia (Ślusarz) Iwasieczko;
-       Antoni Kasparek (+20)
63
Onyśko
-       Józef i Łucja (z. d. Huk, c. Jana i Marii Zielonka) Onyśko
64
Onyśko; Najda
-       Stanisław i Maria ( z d Korzeniowska) Onyśko;
-       Wojciech i Katarzyna (Podwizna) Onyśko;
-       Jan i Agnieszka (Onyśko) Najda;
-       Wojciech Onyśko
65
Patyk
-       Piotr i Agnieszka (z d Młotek) Patyk
66
Czech; Balicz
-       Grzegorz i Agnieszka (Młotek) Czech;
-       Grzegorz i Maria (Czech) Balicz
67
Jaremko; Młotek
-       Józef i Agnieszka Jaremko;
-       Franciszek i Rozalia (z d Jaremko) Młotek
68
Koszycka
-       Maria Koszycka
69
Tarkota
-       Jan i Ksenia Tarkota;
-       Walenty Tarkota
70
Jaremko; Iwasieczko
-       Bazyli i Elżbieta (Mazur) Jaremko;
-       Andrzej i Agnieszka (Jaremko) Iwasieczko
71
Jaremko; Sawaryn
-       Bazyli i Wiktoria (Śliwka) Jaremko;
-       Karol i Łucja (Wyspiańska) Sawaryn;
-       Bazyli Jaremko; Maria Jaremko (+17)
72
Socha
-       Józef i Franciszka (Jaremko) Socha
73
Gulewicz; Litwin; Bielecka
-       Wojciech i Maria Gulewicz;
-       Wiktoria Gulewicz;
-       Tekla Litwin;
-       Maria Bielecka+
74
Wrzyszcz
-       Wojciech Wrzyszcz; Dominik Wrzyszcz (+23)
75
Duda; Królik
-       Józef i Rozalia Duda;
-       Julian i Aniela (Marciniec)Królik
76
Tymczyszyn
-       Jan i Agnieszka (+) Tymczyszyn
77
Sawaryn; Wyspiański, Bardachowski
-       Karol Sawaryn (z Krotoszyna); Rozalia Sawaryn;
-        Łucja Wyspiańska
-       Piotr i Guilhelmina (Schneider) Bardachowski
78
Huk
-       Gaudenty i Anna (Kożuszek) Huk;
-       Wiktoria Huk; Bronisława Huk
79
Szczyrko
-       Mikołaj i Bronisława (+ Zarzeczna z Czyszek) Szczyrko;
-       Mikołaj i Paulina (Zarzyczna) Szczyrko;
-       Karolina Szczyrko;
80
Brak danych
-       x
81
Gulewicz; Korzeniowski
-       Karol i Maria (Gulewicz) Korzeniowski;
-       Maria Gulewicz; Teresa Gulewicz; Jan Gulewicz (+48);
-       Helena Blicharska, wdowa Gulewicz; Józefa Gulewicz;
82
Tokarzewski
-       Bernard i Maria (Jaremko) Tokarzewski;
-       Bernard Tokarzewski (+48)
83
Tymczyszyn; Broszko
-       Łukasz i Zofia (Lacroix) Tymczyszyn;
-       Paweł Broszko (+)
84
Stecko; Słaby
-       Franciszek i Maria (Syrakurza) Stecko;
-       Maria Stecko;
85
Drużyński
-       Jan i Wiktoria (Blicharska) Drużyński
86
Brak danych
-       x
87
Stecko; Jarosz
-       Michał i Katarzyna (Filipowicz) Stecko;
-       Andrzej Jarosz; Katarzyna Jarosz
88
Szczyrko
-       Tomasz i Angela (Horwat) Szczyrko;
-       Grzegorz i Teresa (Gulewicz) Szczyrko
89
Szeremeta
-       Franciszka Szeremeta
90
Fedyszyn
-       Antoni i Katarzyna (Naszkiewicz/Musztkiewicz) Fedyszyn
91
Gulewicz
-       Franciszek i Agnieszka (z d. Baran) Gulewicz
92
Gulewicz
-       Jacek i Agnieszka (Zielonka, Andrzej i Maria Nieboga) Gulewicz;
-       Jan i Józefa (Zielonka) Gulewicz;
-       Maria; Katarzyna; Rozalia Gulewicz
93
Blicharski
-       Józef i Franciszka (Blicharski) Blicharski
94
Mazur
-       Łukasz i Katarzyna (Karp) Mazur
95
Kożewicz
-       Dominik i Rozalia (Duda) Kożewicz
96
Brak danych
-       x
97
Brak danych
-       x
98
Fedyszyn
-       Rozalia Fedyszyn
99
Prokop; Kokot; Mazur
-       Ignacy i Klara Prokop;
-       Ignacy i Klara (Mazur) Kokot;
-       Mazur
100
Skrot
-       Zofia Skrot
101
Chrzanowski
-       Stanisław i Agnieszka (Blicharska) Chrzanowski
102
Jarosz
-       Ignacy i Franciszka (Hreczuch) Jarosz;
-       Michał i Katarzyna (Huk) Jarosz;
-       Agnieszka Jarosz;
103
Dutka
-       Antoni i Julia (Drzewińska) Dutka;
-       Maria Dutka
104
Palica
-       Józefa Palica
105
Huk; Jarosz
-       Antoni i Katarzyna (Buzdygan) Huk;
-       Wojciech i Magdalena (+21-Buzdygan) Huk;
-       Filipina Jarosz (+)
106
Mucha
-       Andrzej Mucha (g-k); Trophymus Mucha
107
Blicharski
-       Jan i Teresa (Najda) Blicharski
108
Mazur
-       Józef i Katarzyna (Offmann) Mazur;
-       Jan Mazur (+59)
109
Offmann; Hreczuch
-       Stanisław i Franciszka (Hreczuch) Offmann;
-       Franciszka Hreczuch
110
Chirowski; Kotiuszko
-       Feliks i Julia (Onyśko) Chirowski;
-       Rozalia Chirowski; Agnieszka Chirowska (+);
-       Franciszek Chirowski; Jan Chirowski;
-       Józef Kotiuszko
111
Palica
-       Jan i Franciszka (Mazur, c. Franciszka i Honoraty Zielonka) Palica
112
Jarosz; Patyk
-       Wojciech i Katarzyna (z d. Sroka) Jarosz;
-       Piotr Jarosz (+62);
-       Franciszka Patyk
113
Lacroix
-       Franciszka Lacroix
114
Huk
-       Jan i Agnieszka (Wrzyszcz) Huk
115
Kobylecki; Duda
-       Jan i Józefa (Kobylecka, +28) Duda;
-       Jan i Margareta (Śmietańska) Kobylecki;
-       Maria (Gulewicz) Kobylecka (65+) Stanisław Kobylecki (68+)
116
Palica; Manko
-       Franciszek i Anna (z d Palica) Manko;
-       Jan i Anna (Tuła) Palica;
-       Franciszka Palica
-       Jan Palica (syn Sebastiana i Marii Zielonka)
117
Korzeniowski
-       Stanisław i Franciszka (Chirowski) Korzeniowski;
-       Michał i Franciszka (Chirowski) Korzeniowski;
-       Walenty i Rozalia (Jaremko) Korzeniowski;
-       Karol Korzeniowski;
118
Repczyński; Mozoła
-       Ludwik Bargiel i Katarzyna Mozoła (wdowa po Wojciechu Repczyńskim)
119
Bogucki; Duda
-       Jan i Franciszka Bogucki;
-       Antoni i Maria Duda
120
Szołdra; Manko
-       Bartłomiej Szołdra
-       Michał Manko
121
Miętki
-       Michał i Maria (Korzeniowska) Miętki
122
Łabiński; Mazur; Łokietko
-       Zachariasz i Łucja (Łokietko) Łabiński;
-       Jan i Agnieszka (Korzeniowska) Mazur
-       Zachariasz i Łucja (Korzeniowska) Łabiński;
-       Tekla Łokietko (+)
123
Łokietko; Szeremeta
-       Michał i Anna (Łokietko) Szeremeta;
-       Ignacy i Anna (Jaremko) Łokietko;
-       Tomasz Łokietko (+56); Rozalia Łokietko (+55)
124
Najda; Młotek
-       Karol i Katarzyna (z d Duda) Nayda;
-       Łukasz i Józefa (Najda) Młotek
-       Julia Najda; Stefan Najda;
125
Duda; Korzeniowski
-       Paweł i Zofia (Duda) Duda;
-       Michał i Maria (Duda) Korzeniowski
-       Maria Duda; Zofia Duda
126
Brak danych
-       x
127

-       Jan i Margareta (Grab) Skrot;
-       Andrzej Skrot (63+); Katarzyna Skrot; Rozalia Skrot
128
Szeremeta; Miętka; Duda
-       Mikołaj i Wiktoria (Grab) Szeremeta;
-       Michał i Maria Miętka;
-       Stefan Szeremeta;
-       Maria Duda
129
Brak danych
-       x
130
Chirowski
-       Piotr i Margareta (Korzeniowska) Chirowski;
-       Katarzyna Chirowska
131
Mucha
-       Mikołaj i Tekla (Kobylecka) Mucha
132
Chirowski; Najda; Tarach
-       Karol i Rozalia (Szungut) Chirowski;
-       Jan i Agnieszka (Onyśko) Najda
-       Maria Chirowska;
-       Maryna Tarach
133
Mazur
-       Łukasz i Franciszka (Kotiuszko) Mazur
134
Gródecki; Najda; Onyśko; Grab
-       Michał i Rozalia (Nayda) Gródecki;
-       Jan i Katazryna (Najda) Onyśko;
-       Andrzej i Zofia (Chrzanowska) Grab;
-       Stanisław Najda (57+)
135
Brak danych
-       x
136
Kotiuszko; Łabowicz
-       Kotiuszko Mateusz;
-       Łabowicz
137
Korzeniowski; Szeremeta
-       Paweł i Maria (z d. Samborska) Korzeniowski;
-       Michał i Anna (Łokietko) Szeremeta;
-       Michał Korzeniowski;
138
Najda; Zieliński
-       Jakub i Franciszka (Gulewicz) Najda;
-       Jan Zieliński;
-       Maria Najda (Blicharska70+)
139
Blicharski; Karczewski
-       Walenty i Maria Blicharski;
-       Szymon i Kunegunda (Chrzanowska) Blicharski;
-       Piotr i Maria (Barowicz) Karczewski;
-       Franciszka Blicharska;
-       Wojciech Karczewski (+)
140
Łupicki; Grab
-       Andrzej (41+) i Tekla (Korzeniowska) Łupicki;
-       Wojciech i Tekla (Korzeniowska) Grab
141
Mazur
-       Franciszka Mazur
142
Dachnowicz
-       Teodor i Ahaphia (Baran) Dachnowicz;
-       Michał Dachnowicz; Teodor Dachnowicz
143
Brak danych
-       x
144
Offmann; Kiernikiewicz
-       Tomasz i Marina (Tarrach) Offmann;
-       Tomasz Offman; Stanisław Offmann;
-       Jan Offmann (vel Niewiadomski) (64+)
-       Maria Kiernikiewicz
145
Strzelbicki; Korzeniowski; Najda
-       Jan i Maria (z d Strzelbicka) Korzeniowski
-       Franciszek i Wiktoria (Huk) Strzelbicki
-       Maria Nayda (+)
146
Szeremeta; Szpil; Chirowski
-       Tomasz i Eleonora (Kasprowicz) Szeremeta;
-       Michał Szeremeta; Walenty Szeremeta;
-       Stanisław Szpil;
-       Jan Chirowski(+63)
147
Kotiuszko
-       Stefan i Franciszka (Zielonka, c. Jana i Agnieszki Rusin) Kotiuszko
148
Śmietański; Zolinowska
-       Józef  i Agnieszka (Jarosz) Śmietański;
-       Walenty i Anna (Kotiuszko) Śmietański;
-       Franciszka Śmietańska +;
-       Rozalia Zolinowska;
149
Jaremko; Dubiel
-       Jan i Maria (z d Wyspiańska) Jaremko;
-       Jan (z Wołkowice, Brzesko) i Anna (z d Styrna) Dubiel
150
Broszko; Pękalski; Barańska
-       Wojciech i Józefa (Szeremeta) Broszko;
-       Józef i Maria (Worołmak/Worołmiak) Pękalski;
-       Jan Pękalski (+50);
-       Helena Barańska (Pękalska) (+34)
-       Wojciech Broszko
151
Blicharski; Bogacz
-       Karolina Blicharska; Magdalena Bogacz
152
Bardachowski
-       Piotr i Gwilhelmina (z d. Schneider) Bardachowski
153
Maciejak
-       Franciszka Maciejak
154
Martyniuk; Śliwka
-       Pantaleon  (+) i Rozalia (z d. Cap) Martyniuk;
-       Antoni i Maria (Oleniecka) Śliwka
-       Marianna Oleniecka
155
Młotek; Duda
-       Józef i Honorata (Młotek) Duda;
-       Jan i Rozalia (Młotek) Młotek;
-       Tekla Młotek (+); Jan Młotek;
-       Rozalia Młotek; Ludwika Młotek;
156
Nauholwik
-       Katarzyna Nauholwik
157
Huk
-       Grzegorz i Zofia (Jarosz) Huk;
-       Wincenty Huk
158
Barowicz; Blicharski
-       Wacław i Zofia ( z d Mazur) Barowicz;
-       Antoni i Katarzyna (Blicharska) Blicharski;
-       Antoni Blicharski; Wacław Barowicz (+42)
159
Blicharski
-       Wojciech Blicharski (+53)
160
Palica; Mor
-       Mateusz i Anna (Mazur) Palica;
-       Karol i Katarzyna (Palica) Mor;
-       Katarzyna Palica
161
Huk; Dragula, Klimasiewicz
-       Piotr i Joanna (Klimasiewicz) Huk;
-       Dominik i Franciszka (Marczak) Huk;
-       Franciszek i Maria (Kołas) Dragula;
-       Rozalia Huk +; Dominik Huk; Antoni Huk;
-       Franciszka Klimasiewicz (Blicharska)(47+)
162
Korzeniowski; Zielonka; Kotiuszko; Śliwka
-       Tomasz i Tekla (Śliwka) Kotiuszko;
-       Józef i Rozalia (Mazur) Korzeniowski;
-       Jan i Agata (Korzeniowska) Zielonka;
-       Śliwka
163
Huk; Młotek; Nayda, Szott
-       Józef i Anna (z d Broszko) Huk;
-       Mateusz i Maria (Lutniowska) Huk;
-       Mikołaj i Agnieszka (+ Huk) Młotek;
-       Mikołaj i Rozalia (Mazur) Młotek;
-       Mateusz Huk; Szott; Katarzyna Huk; Wiktoria Huk
-       Agnieszka Nayda;
164
Młotek; Szott; Budziński; Hekowska
-       Tomasz i Franciszka Młotek;
-       Stefan i Paulina (z d. Młotek) Szott;
-       Karol i Zofia (Huk) Budziński;
-       Antoni Młotek;
-       Paulina Hekowska
165
Brak danych
-       x
166
Brak danych
-       x
167
Brak danych
-       x
168
Kmak; Duda
-       Andrzej i Teresa (z d. Blicharska) Duda;
-       Stanisław i Agnieszka (Huk) Kmak ;
-       Teresa Duda (+)
-       Stanisław Kmak (+); Józef Kmak; Stanisław Kmak
169
Brak danych
-       x
170
Brak danych
-       x
171
Mazur
-       Paweł i Wiktoria (Hreczuch) Mazur;
-       Maria Mazur;
-       Ignacy Mazur (+79); Ewa Mazur (+74) żona Ignacego
172
Hreczuch; Duda
-       Antoni i Maria (Chirowska) Hreczuch;
-       Jan i Katarzyna (Mazur) Hreczuch;
-       Wiktoria Huk (córka Marii z d. Hreczuch)
-       Józefa Hreczuch; Antoni Hreczuch (+)
-       Józef Hreczuch; Maria Hreczuch (+46)
173
Mazur
-       Józef Mazur
174
Korzeniowski; Tarnawski; Bogucki
-       Michał i Katarzyna (Najda) Korzeniowski;
-       Józef i Franciszka (Korzeniowski) Tarnawski;
-       Jan i Franciszka (Huk) Bogucki
175
Korzeniowski
-       Kazimierz i Rozalia (Huk) Korzeniowski
-       Stanisław i Maria (Diaków) Korzeniowski;
-       Kazimierz Korzeniowski; Maria Korzeniowska (+)
176
Jarosz
-       Józef i Katarzyna (Kotiuszko) Jarosz
177
Brak danych
-       x
178
Duda; Kardasz; Najda; Chybiła
-       Stanisław i Honorata (Buzdygan) Duda;
-       Piotr i Elżbieta (Najda) Kardasz;
-       Rozalia Najda;
-       Antoni Chybiła (+60)
179
Blicharski; Grab
-       Jan i Maria (Korzeniowska) Blicharski;
-       Agnieszka Grab
180
Chirowski
-       Marcin i Ahafia Chirowski
181
Offmann
-       Grzegorz i Margarita (Fedyszyn)Offmann
182
Sawicki
-       Antoni i Maria (Onyśko) Sawicki;
-       Antoni Sawicki; Magdalena Sawicka (+);
183
Łuszczyński; Chirowski
-       Jan i Konstancja (Filipowicz) Łuszczyński;
-       Jan i Wiktoria (Łuszczyński) Chirowski;
-       Józef Łuszczyński; Wiktoria Łuszczyński
184
Brak danych
-       x
185
Brak danych
-       x
186
Korzeniowski; Łuszczyński
-       Wojciech i Katarzyna;
-       Wojciech i Pelagia (Iwasieczko) Korzeniowska
-       Jan i Konstancja (Filipowicz) Łuszczyński;
-       Katarzyna Korzeniowska; Maria Korzeniowska
187
Pękalski; Mandziewicz
-       Jan i Katarzyna (z d. Pękalski) Mandziewicz;
-       Piotr i Rozalia (Mucha) Pękalski;
-       Józef Pękalski (+18); Piotr Pękalski (+50)
188
Baran
-       Antoni Baran
189
Chirowski
-       Jan i Katarzyna (Baran) Chirowski
190
Zdęba; Wyspiański; Buc; Feduń
-       Jan i Katarzyna (Śmietańska) Zdęba;
-       Katarzyna Zdęba;
-       Bartłomiej Wyspiański;
-       Grzegorz Buc (7+);
-       Teodoria Feduń
191
Cap
-       Sebastian i Helena (Palica) Cap
-       Józef Cap
192
Małecki; Jaremko
-       Paweł i Rozalia (Zielonka) Małecki;
-       Rozalia Małecka; Paweł Małecki; Franciszek Małecki (58+)
-       Katarzyna Jaremko (+18)
193
Mazur; Mor
-       Bartłomiej i Antonina (Hreczuch) Mazur;
-       Karol Mor
194
Zielonka; Dubiel
-       Franciszek (syn Tomasza Z. i Agaty Jarosz) i Rozalia (z d. Śliwka, c. Józefa i Franciszki Mazur) Zielonka;
-       Michał i Maria (Huk) Zielonka;
-       Jan i Anna (Styrna) Dubiel;
-       Rozalia Zielonka, córka Michała i Marii (Huk) Zielonka – 19 l;
195
Blicharski; Drużyński
-       Stanisław i Ewa (Lacroix) Blicharski;
-       Jan i Wiktoria (z d. Blicharska) Drużyński;
-       Maria Blicharska;
196
Jarosz
-       Paweł i Magdalena (Sawicka) Jarosz
-       Katarzyna Jarosz; Józef Jarosz
197
Grab
-       Jan Grab (+)
198
Grab
-       Antoni i Maria (Grab) Grab;
-       Dominik i Katarzyna (+) (Oleniecka) Grab;
-       Dominik i Katarzyna (Sawicka) Grab
199
Szeremeta
-       Stefan i Maria (Palica) Szeremeta
200
Brak danych
-       x
201
Radkis; Zawirucki; Pawlik
-       Franciszek i Anna (z d Eckstein) Radkis;
-       Józef i Franciszka (Wójtowicz) Zawirucki;
-       Pawlik
202
Kurkowski
-       Franciszek i Tekla (Godek) Kurkowski
203
Kmak
-       Józef i Wiktoria (Gulewicz) Kmak
204
Brak danych
-        
205
Mazur
-       Jan Mazur
206
Fedyszyn
-       Józef Fedyszyn
207
Jarosz
-       Jan i Anna (Petrywicz) Jarosz;
-       Jan i Filumena (Petrynicz) Jarosz
208
Grab; Szeremeta
-       Jan i Jadwiga (Szeremeta) Grab;
-       Marcela Szeremeta (+); Rozalia Szeremeta; Józef Szeremeta
209
Jarosz
-       Stanisław i Apolonia (Śliwka) Jarosz
210
Brak danych
-       x
211
Gulewicz; Huk
-       Dominik i Anna (z d Huk) Gulewicz;
-       Antoni i Katarzyna Gulewicz;
-       Józef i Rozalia (z d. Gulewicz) Huk;
-       Maria Gulewicz
212
Chirowski
-       Franciszek i Katarzyna (Duda) Chirowski
213
Brak danych
-       x
214
Grząstko vel Chrząstko
-       Antoni i Zofia (Nalepa) Grząstko vel Chrząstko
215
Brak danych
-        
216
Korzeniowski; Andruszko
-       Izydor i Maria ( z d. Korzeniowska) Andruszko;
-       Antoni i Katarzyna (Śliwka) Korzeniowski
-       Korzeniowska Maria
217
Brak danych
-       x
218
Brak danych
-       x
219
Patyk
-       Wincenty i Wiktoria (Jarosz) Patyk;
-       Agnieszka Patyk
220
ZIelonka; Jarosiewicz
-       Michał i Franciszka (Zielonka) Jarosiewicz;
-       Maria Zielonka (+12.08.1902; żona Andrzeja, z domu Nieboga- 60 lat)
221
Brak danych
-       x
222
Kobylecki
-       Jan i Margarita (Śmietańska) Kobylecki;
-       Wiktoria Kobylecka
223
Korzeniowski
-       Jan i Teresa Korzeniowski
224
Brak danych
-       X
225
Brak danych
-       X
226
Brak danych
-       X
227
Brak danych
-       X
228
Brak danych
-       X
229
Brak danych
-       x
230
Chirowski
-       Karol i Rozalia (Szurgut) Chirowski
231
Brak danych
-       x
232
Korzeniowski; Zdunowska
-       Jan i Maria (Strzelbicka) Korzeniowski;
-       Angela Zdunowska
233
Brak danych
-       x
234
Śpiewak
-       Stanisław i Wiktoria (Chirowska) Śliwak
235
Błaszczyszyn
-       Józef Błaszczyszyn
236
Tkacz
-       Antoni i Katarzyna (Franków) Tkacz
237
Młynarycz
-       Józef i Konstacja (Kotiuszko) Młynarycz
238
Brak danych
-       x
239
Brak danych
-       x
240
Duda
-       Jan i Karolina (Stecko) Duda;
-       Jan Duda (+62)
241
Korzeniowski
-       Walenty i Rozalia (Jaremko) Korzeniowski
242
Brak danych
-       x
243
Huk
-       Józef Huk (+32)
244
Brak danych
-       x
245
Brak danych
-       x
246
Morokieszka
-       Julia Morokieszka (serva)
247
Brak danych
-       x
248
Brak danych
-       x
249
Blicharska
-       Maria Blicharska
250
Brak danych
-       x
251
Bogacz
-       Stanisław i Julia Bogacz
252
Mazur
-       Franciszek i Elżbieta (Kropicka) Mazur
253
Brak danych
-       x
254
Brak danych
-       X
255
Brak danych
-       X
256
Brak danych
-       X
257
Grab
-       Stanisław Grab; Feliks Grab (lub 267)
258
Jaremko
-       Jan Jaremko
259
Brak danych
-       x
260
Małecki
-       Paweł i Eleonora (Fedun) Małecki
261
Brak danych
-       x
262
Iwasieczko
-       Andrzej Iwasieczko (grek-kat)
263
Wolicki
-       Jan Wolicki (z Nisko) (syn Wojciech i Maria (z d. Zub) Wolicki)
264
Mazur
-       Grzegorz i Fewonia (Czayka) Mazur
265
Wolicki
-       Wojciech i Maria (z d. Zub) Wolicki
266
Brak danych
-       x
267
Grab
-       Andrzej i Zofia (Chrzanowska) Grab
268
Jaremko; Kinka
-       Władysław i Marcella (Bacz) Jaremko;
-       Maria Kinka
269
Brak danych
-       x
270
Brak danych
-       x
271
Mazur
-       Maria (+) i Jan Mazur
272
Hałas
-       Jan Hałas (+64)
273
Brak danych
-       x
274
Brak danych
-       x
275
Kardasz
-       Piotr i Elżbieta (Nayda) Kardasz
276
Jakubowska
-       Katarzyna Jakubowska
277
Brak danych
-       x
278
Blicharski; Jarosz; Jakubowski
-       Jakub i Rozalia ( z d Winiarska) Blicharski;
-       Antoni i Agnieszka (z d. Jakubowska) Jarosz;
-       Jakubowski
279
Miazga
-       Jan Miazga (+77); Antoni Miazga
280
Grab; Korzeniowski
-       Józef i Anastazja (Sawicka) Grab;
-       Paweł i Maria (Samborska) Korzeniowski;
-       Józef Grab (+15)
281
Brak danych
-        
282
Blicharski; Palica
-       Józef i Dorota (Grab) Blicharski;
-       Wincenty i Maria (Grab) Palica
283
Wytrykusz
-       Jan i Franciszka (Szeremeta) Wytrykusz
284
Szeremeta
-       Wincenty Szeremeta
285
Brak danych
-       x
286
Mor
-       Wincenty Mor
287
Brak danych
-       x
288
Leszczyszyn; Blicharski; Kurka
-       Jan i Wiktoria Bryl;
-       Michał i Wiktoria (Blicharska) Leszczyszyn;
-       Piotr i Wiktoria (Blicharska) Leszczyszyn;
-       Antoni Blicharski;
-       Maria Kurka;
289
Brak danych
-       x
290
Duda
-       Rozalia Duda; Stanisław Duda (+54)
291
Brak danych
-       x
292
Jaremko; Jandziów
-       Józef i Agnieszka (Grab) Jaremko;
-       Mikołaj Jandziów
293
Brak danych
-       x
294
Duda
-       Antoni Duda
295
Brak danych
-       x
296
Brak danych
-       x
297
Najda
-       Łucja Najda
298
Łokietko
-       Maria Łokietko
299
Korzeniowska; Łokietko
-       Agnieszka (Blicharska) Korzeniowska (+27);
-       Tekla Łokietko
300
Gulewicz
-       Maciej i Franciszka Gulewicz
301
Brak danych
-       x
302
Kotiuszko
-       Stanisław Kotiuszko (+63)
303
Brak danych
-       x
304
Zielonka
-       Jan i Agata (Korzeniowska) Zielonka
305
Brak danych
-       x
306
Brak danych
-       x
307
Grab
-       Magdalena Grab
308
Szott
-       Stefan i Paulina (Młotek) Szott
309
Brak danych
-       x
310
Hłodowski
-       Leon i Antonina (Palica) Hłodowski
311
Brak danych
-       x
312
Brak danych
-       x
313
Tarnawski
-       Józef i Franciszka (Korzeniowska) Tarnawski
314
Brak danych
-       x
315
Mazur
-       Jan i Katarzyna (Jarosz) Mazur
316
Śmietański
-       Józef Śmietański
317
Huk
-       Wincenty i Katarzyna (Jakubowska) Huk;
-       Narcyz Huk
318
Hreczuch
-       Józef i Maria (Policharska) Hreczuch;
-       Jan i Katarzyna (Mazur) Hreczuch
319
Brak danych
-       x
320
Dyrdziński
-       Stanisław (z Sambora) i Emilia Dyrdziński
321
Brak danych
-       x
322
Brak danych
-       x
323
Korzeniowski
-       Jan Korzeniowski; Katarzyna Korzeniowska
324
Fedyszyn
-       Aleksy i Petronella ( z d Franczuk) Fedyszyn
325
Brak danych
-       x
326
Brak danych
-       x
327
Brak danych
-       x
328
Monko (Marko)
-       Franciszek i Anna (Palica) Monko (Marko)
329
Brak danych
-       x
330
Brak danych
-       x
331
Duda
-       Józef i Rozalia (Duda) Duda
332
Stecko
-       Jan i Wiktoria (Baran) Stecko
333
Brak danych
-       x
334
Młotek
-       Andrzej i Maria (Jaremko) Młotek
335
Brak danych
-       x
336
Brak danych
-       x
337
Brak danych
-       x
338
Chirowski
-       Stanisław i Franciszka (Patyk) Chirowski
339
Brak danych
-       x
340
Brak danych
-       x
341
Brak danych
-       x
342
Młotek
-       Tomasz i Franciszka (Huk) Młotek
343
Maciejak
-       Jan i Maria (Mazur) Maciejak
344
Zielonka
-       Jan i Agata (Korzeniowska) Zielonka (? – czy nie 304)
345
Grab
-       Mateusz i Magdalena (Jarosz) Grab
346
Szczyrko
-       Jan i Wiktoria (Trudzik) Szczyrko
347
Najda
-       Franciszek i Zofia (Grab) Najda
348
Offman
-       Władysław i Katarzyna (Fedyszyn) Offman
349
Dubina; Szeremeta
-       Anna Dubina (78+);
-       Józefa Szeremeta
350
Wyspiański
-       Grzegorz i Maria Wyspiański
351
Brak danych
-       X
352
Brak danych
-       X
353
Brak danych
-       X
354
Brak danych
-       X
355
Brak danych
-       X
356
Brak danych
-       X
357
Brak danych
-       x
358
Bialec
-       Michał Bialec
359
Miazga
-       Antoni i Franciszka (Lacroix) Miazga

 Numer oznacza numer domu. Mieszkańcy Dawidowa w latach 1901-1907 na podstawie ksiąg metrykalnych: lista może być niepełna, jest wersja robocza i oparta tylko na rzymsko-katolickich księgach.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz