Naszym zamierzeniem jest chęć ocalenia od zapomnienia polskiej miejscowości z Kresów i jej bohaterskich mieszkańców - Dawidowa koło Lwowa. Zbieramy informacje o tej miejscowości i jej mieszkańcach od wieków tam zamieszkałych. Ludziach, którzy bronili tę ziemię przed tatarami, kozakami, Rosjanami i Niemcami i za nią ginęli. Bronili polskości pod zaborami. Uprawiali ją przez stulecia, a potem nagle zostali z niej wypędzeni z ziemi i domostw w których mieszkali ich ojcowie. Strona uzupełniana jest na bieżąco z chwilą uzyskania nowych informacji. Wszystkich zainteresowanych prosimy o informacje dotyczące Dawidowa i ich mieszkańców. I zapraszamy do współtworzenia strony. Kontakt: dariussds@wp.pl

poniedziałek, 11 stycznia 2016

Ciekawa notatka na stronie Karaimów o naszym Dawidowie


"Miejscowość posiada dość odległą historycznie metrykę. Wedle tradycji swe powstanie jeszcze w XII w. zawdzięczać ma kniaziowi wołyńskiemu Dawidowi Igorewiczowi. Miał on osadzić w niej pojmanych w niewolę Połowców. Faktem jest, że Dawid toczył walki z panującymi na tych ziemiach kniaziami halickimi. Później w obliczu zagrożenia koalicją książąt ruskich, w 1099 r. zawarł sojusz z połowieckim chanem Boniakiem i dzięki jego wsparciu opanował na krótko Włodzimierz i Łuck. Źródła milczą natomiast o osadnictwie ludności połowieckiej w jego książęcej domenie. Ludowa etymologia przypisująca pochodzenie nazwy Dawidowa od tej postaci historycznej wydaje się wątpliwa. Władza Dawida Igorewicza na Rusi Halickiej nie była bowiem trwała i nie pozwalała na prowadzenie akcji osadniczej, a imię Dawid nie występowało wśród kniaziów panujących w tej części Rusi. Zatem swą nazwę miejscowość ta zawdzięczała raczej postaci któregoś z tywonów, czyli naczelników wsi, zwanych również po XIII-wiecznych najazdach tatarskich watamanami. Tereny te były wielokrotnie zasiedlane m.in. po niszczącym przejściu w 1261 r. wojsk Burudaja, chańskiego baskaka, czyli namiestnika, a następnie w latach1283 i 1287 Telebogi, temnika (wodza) armii Złotej Ordy."
źródło:
http://www.awazymyz.karaimi.org/zeszyty/item/495-czy-karaimi-mieszkali-niegdys-w-dawidowie


Inną historię usłyszałem wiele lat temu od Józefa Gulewicza. Opowiadał mi, jakoby ksiądz Sadowski szukając informacji o Dawidowie, natknął się na wzmiankę o tym, że nazwa pochodzi od pielgrzyma Dawida, który przybył w te okolice i wybudował mała kapliczkę, wokół której osadzili się pierwsi mieszkańcy.
Czy u kogoś w rodzinie przechowała się może taka legenda?

1 komentarz:

  1. Wersja, że nazwa pochodzi od pielgrzyma Dawida była pewnie na rękę ks. Sadowskiemu, ale wydaje się być mało prawdopodobna. W średniowieczu imię Dawid było popularne wśród żydow, a oni raczej bożnicę by wybudowali a nie kapliczke. Imię to pojawiało się wśród ludności rusińskiej, ja bym obstawiał na jakiegoś rusińskiego tywona.

    OdpowiedzUsuń