Naszym zamierzeniem jest chęć ocalenia od zapomnienia polskiej miejscowości z Kresów i jej bohaterskich mieszkańców - Dawidowa koło Lwowa. Zbieramy informacje o tej miejscowości i jej mieszkańcach od wieków tam zamieszkałych. Ludziach, którzy bronili tę ziemię przed tatarami, kozakami, Rosjanami i Niemcami i za nią ginęli. Bronili polskości pod zaborami. Uprawiali ją przez stulecia, a potem nagle zostali z niej wypędzeni z ziemi i domostw w których mieszkali ich ojcowie. Strona uzupełniana jest na bieżąco z chwilą uzyskania nowych informacji. Wszystkich zainteresowanych prosimy o informacje dotyczące Dawidowa i ich mieszkańców. I zapraszamy do współtworzenia strony. Kontakt: dariussds@wp.pl

wtorek, 26 stycznia 2016

Liczba wiernych parafii w Dawidowie na podstawie schematyzmów duchowieństwa archidiecezji lwowskiej

Poniżej przedstawiam zestawienie liczby wiernych rzymskokatolickiej parafii św. Stanisława w Dawidowie, sporządzone na podstawie schematyzmów duchowieństwa archidiecezji lwowskiej.


Rok
Dawidów
Gańczary
Czerepin
Ogółem cała parafia Dawidów
Żydzi
niekatolicy
1833
988
219 – z Czerepinem
-
1207                     
21
1
1837
952
211 – z Czerepinem
-
1163
41
1
1839
992
241 - z Czerepinem
-
1233
-

1841
1087
244 - z Czerepinem
-
1331
44

1848
1110
293 - z Czerepinem
-
1403
54

1853
1031
216 - z Czerepinem
-
1247
28
Ewangelicy augs. 4
1857
860
181
19
1060
43
3
1861
1063
201
19
1283
32
3
1862
1132
210
19
1361
38

1864
1141
214
20
1376
38

1865
1141
214
20
1376
38

1866
1141
214
20
1376
38

1867
988
181
19
1188
58

1871
1021
189
17
1227
58

1875
1041
201
21
1263
65

1876
1058
212
22
1292
77

1877
1066
228
33
1327
83

1878
1072
228
33
1333
85

1879
1075
230
34
1339
89

1881
1090
238
34
1362
95

1882
1095
240
34
1369
105

1883
1095
242
34
1371
112

1884
1105
253
32
1390
72

1886
1130
258
33
1421
75

1887
1145
260
32
1437
83

1888
1160
262
31
1453
80

1889
1160
274
28
1462
69
2
1891
1170
280
27
1477
62
2
1892
1204
289
30
1523
70
2
1894
1252
300
27
1579
85

1895
1280
304
26
1610
87

1896
1300
314
24
1638
79

1897
1353
320
22
1695
77

1898
1360
329
23
1712
79

1899
1400
335
25
1760
80

1901
1490
340
26
1856
80

1903
1566
360
26
1952
80

1904
1628
368
24
2020
80

1906
1640
374
24
2038
84

1907
1682
380
25
2087
86

1908
1756
393
25
2174
86

1909
1781
400
25
2206
86

1910
1852
422
26
2300
86

1911
1900
445
30
2375


1912
2140
335
59
2534


1913
2202
347
58
2607


1914
2237
356
58
2651


1916
-
-
-
-


1918
-
-
-
-


1922
-
-
-
2608


1923
-
-
-
2678


1924
-
-
-
2569


1925
2179
353
37
2569


1928
2307
373
37
2717


1929
2345
370
39
2754


1930
2370
381
40
2791


1931
2400
382
40
2822


1932
2449
383
34
2866


1933
-
-
-
2903


1935
-
-
-
2944


1936
2525
404
37
2966
16
3
750 grekokatolików
1937
-
-

2997


1938
-
-

3014


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz