Naszym zamierzeniem jest chęć ocalenia od zapomnienia polskiej miejscowości z Kresów i jej bohaterskich mieszkańców - Dawidowa koło Lwowa. Zbieramy informacje o tej miejscowości i jej mieszkańcach od wieków tam zamieszkałych. Ludziach, którzy bronili tę ziemię przed tatarami, kozakami, Rosjanami i Niemcami i za nią ginęli. Bronili polskości pod zaborami. Uprawiali ją przez stulecia, a potem nagle zostali z niej wypędzeni z ziemi i domostw w których mieszkali ich ojcowie. Strona uzupełniana jest na bieżąco z chwilą uzyskania nowych informacji. Wszystkich zainteresowanych prosimy o informacje dotyczące Dawidowa i ich mieszkańców. I zapraszamy do współtworzenia strony. Kontakt: dariussds@wp.pl

niedziela, 31 stycznia 2016

Duszpasterze parafii św. Stanisława w Dawidowie w XIX i XX wieku

Duszpasterze parafii św. Stanisława w Dawidowie w XIX i XX wieku

1814 - Gabriel Gromadowski OP, administrator
1833 - Pukalski OBernd, administrator
1837-1848 - ks. Antoni Klima
1853- 1867 - ks. Łukasz Flisowski
1871-1876 - ks. Albin Hauptmann
1877 - ks. Sebastian Flisowski OP, administrator
1878-1910 - ks. Marcin Fijałkowski, proboszcz
1907-1909 - ks. Corsinus Orłowicz, ex-karmelita, administrator
1909-1911 - ks. Łukasz Wójtowicz, karmelita, administrator
1911-1926 - ks. Michał Baściak, proboszcz
1926-1946 - ks. Stanisław Sadowski, proboszcz.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz