Naszym zamierzeniem jest chęć ocalenia od zapomnienia polskiej miejscowości z Kresów i jej bohaterskich mieszkańców - Dawidowa koło Lwowa. Zbieramy informacje o tej miejscowości i jej mieszkańcach od wieków tam zamieszkałych. Ludziach, którzy bronili tę ziemię przed tatarami, kozakami, Rosjanami i Niemcami i za nią ginęli. Bronili polskości pod zaborami. Uprawiali ją przez stulecia, a potem nagle zostali z niej wypędzeni z ziemi i domostw w których mieszkali ich ojcowie. Strona uzupełniana jest na bieżąco z chwilą uzyskania nowych informacji. Wszystkich zainteresowanych prosimy o informacje dotyczące Dawidowa i ich mieszkańców. I zapraszamy do współtworzenia strony. Kontakt: dariussds@wp.pl

wtorek, 26 stycznia 2016

Kilka uwag do kroniki katedry lwowskiej

Na podstawie kroniki katedry lwowskiej możemy się dowiedzieć, że ks. Stanisław Sadowski był odpowiedzialny za kancelarię parafialną parafii katedralnej we Lwowie. Posiadał talent muzyczny i w czasie ważniejszych uroczystości śpiewał w katedrze np. pasje w Wielkim Tygodniu. Był cenionym kaznodzieją, głosił kazania w uroczystości i odpust katedralny, ale również prowadził misje np. w Brzyńcu. Miał dobrą opinię wśród innych księży współpracowników: jako bardzo miły, wesoły towarzysz, znany i dobry konfrater. W październiku 1926 roku wspólnota księży z katedry lwowskiej dowiedziała się o otrzymaniu przez ks. Sadowskiego probostwa w Dawidowie. W sobotę, 20 listopada 1926 roku objął probostwo w Dawidowie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz