Naszym zamierzeniem jest chęć ocalenia od zapomnienia polskiej miejscowości z Kresów i jej bohaterskich mieszkańców - Dawidowa koło Lwowa. Zbieramy informacje o tej miejscowości i jej mieszkańcach od wieków tam zamieszkałych. Ludziach, którzy bronili tę ziemię przed tatarami, kozakami, Rosjanami i Niemcami i za nią ginęli. Bronili polskości pod zaborami. Uprawiali ją przez stulecia, a potem nagle zostali z niej wypędzeni z ziemi i domostw w których mieszkali ich ojcowie. Strona uzupełniana jest na bieżąco z chwilą uzyskania nowych informacji. Wszystkich zainteresowanych prosimy o informacje dotyczące Dawidowa i ich mieszkańców. I zapraszamy do współtworzenia strony. Kontakt: dariussds@wp.pl

niedziela, 17 stycznia 2016

Dawidów i sąsiednie wioski na austriackiej mapie z XIX wieku tzw. Franziszeische Landesaufnahme (1806-1869)

Dawidów i sąsiednie północne wioski: Pasieki, Krotoszyn, Kopiatyn, Winniczki, Gańczary, Szołomyja i Dmytrowice

Dawidów i sąsiednie południowe wioski: Szołomyja, Stare Sioło, Czerepin, Milatycze, Wołków i Krotoszyn
Dawidów, Pasieki i Kopiatyn
Dawidów, Kopiatyn, Winniki, Gańczary
Dawidów, Gańczary i Szołomyja
Dawidów, Szołomyja i Stare Sioło
Dawidów i Krotoszyn
Dawidów, Proborz i Czerepin

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz