Naszym zamierzeniem jest chęć ocalenia od zapomnienia polskiej miejscowości z Kresów i jej bohaterskich mieszkańców - Dawidowa koło Lwowa. Zbieramy informacje o tej miejscowości i jej mieszkańcach od wieków tam zamieszkałych. Ludziach, którzy bronili tę ziemię przed tatarami, kozakami, Rosjanami i Niemcami i za nią ginęli. Bronili polskości pod zaborami. Uprawiali ją przez stulecia, a potem nagle zostali z niej wypędzeni z ziemi i domostw w których mieszkali ich ojcowie. Strona uzupełniana jest na bieżąco z chwilą uzyskania nowych informacji. Wszystkich zainteresowanych prosimy o informacje dotyczące Dawidowa i ich mieszkańców. I zapraszamy do współtworzenia strony. Kontakt: dariussds@wp.pl

wtorek, 26 stycznia 2016

Spis powszechny z 1921 roku w Dawidowie i w sąsiednich wioskach

W czasie pierwszego spisu w II Rzeczpospolitej, przeprowadzonego 30 września 1921 roku, w Dawidowie w 384 domostwach zamieszkiwało 2213 mieszkańców (1082 mężczyzn i 1131 kobiet). Pod względem wyznaniowym zdecydowana większość mieszkańców przynależała do kościoła rzymskokatolickiego (2014 osób), 145 była wyznania grekokatolickiego i 27 żydów. Pod względem narodowościowym przeważali w Dawidowie Polacy (2137 osób), następnie 62 osób deklarowało narodowość rusińską, a 14 żydowską.
W sąsiednich Gańczarach w 68 domostwach zamieszkiwało 344 osób (333 rzymsko-katolików; 8 grekokatolików i 3 żydów), które wszystkie deklarowały narodowość polską.
Podobnie w sąsiednim Krotoszynie wszyscy czuli się Polakami (1110 osób); zdecydowana większość była wyznania rzymskokatolickiego (1093), 14 żydów i 3 osoby wyznania grekokatolickiego.
Inaczej wygląda sytuacja w Czerepinie (94 domostw, 558 osób), tu przeważała ludność rusińska (504 osoby), Polaków było 53 osoby i 1 Niemiec. Pod względem religijnym tu większość stanowili grekokatolicy (513 osoby), 38 katolików, 6 żydów i 1 ewangelik.
opracował Dariusz Zielonka

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz