Naszym zamierzeniem jest chęć ocalenia od zapomnienia polskiej miejscowości z Kresów i jej bohaterskich mieszkańców - Dawidowa koło Lwowa. Zbieramy informacje o tej miejscowości i jej mieszkańcach od wieków tam zamieszkałych. Ludziach, którzy bronili tę ziemię przed tatarami, kozakami, Rosjanami i Niemcami i za nią ginęli. Bronili polskości pod zaborami. Uprawiali ją przez stulecia, a potem nagle zostali z niej wypędzeni z ziemi i domostw w których mieszkali ich ojcowie. Strona uzupełniana jest na bieżąco z chwilą uzyskania nowych informacji. Wszystkich zainteresowanych prosimy o informacje dotyczące Dawidowa i ich mieszkańców. I zapraszamy do współtworzenia strony. Kontakt: dariussds@wp.pl

wtorek, 23 lutego 2016

Jarosz Władysław, lekarz weterynarii, rodem z Dawidowa

JAROSZ WŁADYSŁAW • ur. się 24 lutego 1924 w Dawidowie pow. Lwów, zm. 1
października 1997. Został pochowany na cm. w Polanicy Zdroju. Szkołę podstawową
ukończył w Dawidowie. Dalszą naukę przerwała mu wojna i okupacja w czasie której,
pracując w warsztatach samochodowych zdobył uprawnienia kierowcy. Zmuszony do
ukrywania się przed wywózką do Niemiec, pracował dorywczo fizycznie, zarabiając na życie.
W 1945r. w ramach mobilizacji, został zatrudniony jako kierowca w firmie wojskowej. Na
skutek aneksji Lwowa przez Związek Radziecki, został zmuszony w 1946. do opuszczenia
wraz z rodziną swoich stron rodzinnych i udania się na Ziemie Zachodnie, a następnie do
Gdańska, gdzie w 1953 zdał maturę. Rozpoczął studia w WSR we Wrocławiu na Wydziale
Wet. Ukończył je w 1959. Po odbyciu stażu, 1 kwietnia 1960 rozpoczął samodzielną pracę
zawodową jako kier. PZLZ Lewin Kłodzki. Do jego obowiązków należało również
przeprowadzanie akcji masowych jak: badanie bydła w kierunku gruźlicy i brucelozy,
ochronne szczepienie trzody chlewnej, odrobaczanie itp. W dniu 1 lipca 1975 został
powołany na stanowisko granicznego lekarza wet. w Kudowie - Słone. W styczniu 1982r.
wrócił na stanowisko kier. PZLZ Lewin Kł. Ze względu na stan zdrowia od stycznia 1986r.
do 31 grudnia 1989r. pracował na 1/2 etatu. Po przejściu na emeryturę, co nastąpiło w
styczniu 1990, wykonywał jeszcze obowiązki organu urzędowego badania zwierząt rzeźnych
i mięsa w obwodzie Kudowy i Lewina.
Odznaczony: Krzyżem Kawalerskim OOP /1975/ i in.
Źródła: Biul. DIL -Wet. 1997,4(28), 145; Słownik biogr. lek. wet. Dol. Śląska 1945 - 99,
Wrocław 2000,74.[J. Kr.]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz