Naszym zamierzeniem jest chęć ocalenia od zapomnienia polskiej miejscowości z Kresów i jej bohaterskich mieszkańców - Dawidowa koło Lwowa. Zbieramy informacje o tej miejscowości i jej mieszkańcach od wieków tam zamieszkałych. Ludziach, którzy bronili tę ziemię przed tatarami, kozakami, Rosjanami i Niemcami i za nią ginęli. Bronili polskości pod zaborami. Uprawiali ją przez stulecia, a potem nagle zostali z niej wypędzeni z ziemi i domostw w których mieszkali ich ojcowie. Strona uzupełniana jest na bieżąco z chwilą uzyskania nowych informacji. Wszystkich zainteresowanych prosimy o informacje dotyczące Dawidowa i ich mieszkańców. I zapraszamy do współtworzenia strony. Kontakt: dariussds@wp.pl

niedziela, 21 lutego 2016

I Wojna Śwatowa, Jan KlimasiewiczZugsfurer Jan Klimasiewicz
Mój stryjeczny pradziadek, również został powołany do służby w czasie I Wojny Światowej. Służbę odbył w Ulanenregiment Kaiser Nr.4.  4 Pułk Ułanów zwany był Galicyjskim Pułkiem Ułanów "Cesarza", gdyż szefem honorowym pułku zawsze był panujący cesarz, a powstał w 1813 roku.
 


Jan Klimasiewicz rozpoczął służbę jako Ułan  (szeregowy). Na jednym ze zdjęć pojawia się w stopniu zugsfurera co stanowi odpowiednik plutonowego. Oprócz awansów odznaczony został dwoma orderami za męstwo. Były to:
·         Tapferkeit Srebrny II stopnia i
·         Tapferkeit Brązowy II stopnia.
Udekorowanym srebrnym Tapferkeit II klasy przysługiwała renta w wysokości 7,5 korony. Kryteria przyznawanego orderu opisałem już przy Józefie Klimasiewiczu.Interesującą pamiątkę stanowi ta oto fotografia. Jest ona dokumentem nie tylko militarnym, ale i obyczajowym. Jak wiele fotografii moich przodków z okresu IWW jest pocztówką wysyłaną do bliskich. Ten egzemplarz adresowany był do brata Józefa, dzięki tej kartce  udało się ustalić batalion w którym służył Józef Klimasiewicz i co za tym idzie jego szlak bojowy.
Feldfebel
Józef Klimasiewicz
30 Infr.Reg. 2 Komp; Feldpost 212

Drogi Józiu
Nie śmiej się że nie odpowiednia fotografia
ale wiesz wojna,
a poza tym szczerze się przyznaję
że jestem zakochany więc
i cały wygląd miłość pochłonęła
Całuję Cię twój Jasiu
Poniżej zdanie  rozpoczynające się od "Stasia.." i dalej nieczytelne. Mam nadzieję, że odtworzenie tego wyznania  dostarczy wzruszeń potomkom Jana i Stanisławy Klimasiewiczów.Szabla przy boku to szabla ciężkiej kawalerii WZ 1869. Później stosowana w Wojsku Polskim


Janowi Klimasiewiczowi udało się przekazać  kilka informacji na temat służby w wojsku. Jedną z nich było imię jego konia "służbowego", które brzmiało Alka. Kiedy Jan został ranny w okolicach Udine opowiadał, że musiał tam dobić swojego konia.
Jak ułan może być związany ze swoim koniem niech świadczy fakt, iż kiedy opowiadał tę historię mojemu wujowi, pod koniec lat 50-tych, jeszcze wtedy trudno mu było ukryć wzruszenie. Na zdjęciu Jan Klimasiewicz ze swoim towarzyszem. Czy jest to sławna Alka, tego chyba nigdy nie uda mi się potwierdzić. Ja wierzę, że tak właśnie jest.


Poniżej pamiątka ze szpitala polowego.Historia, która tu dotyczy końca wojny. Jak już wspomniałem Jan Klimasiewicz został ranny pod Udine. Wkrótce potem wojna została zakończona i Jan wracał, jeszcze o lasce, do Dawidowa. W Wiedniu na dworcu kolejowym poszukiwał miejsca w pociągu jadącym przez Kraków do Lwowa. Mijając wagony, w których siedzieli oficerowie i podoficerowie usłyszał, że ktoś go woła po imieniu. Nie wiadomo co powoduje takie spotkania, czy opatrzność, czy też ślepy los, dość, że osobą wołającą był jego brat, a mój pradziad Józef Klimasiewicz. Powrotną drogę do domu bracia odbyli już razem. Mogę sobie wyobrazić  radość rodziny kiedy to obydwaj, w tym samym dniu wrócili do domów.


Jan z lewej i Józef z prawej, osoba stojąca to nie znany z nazwiska przyjaciel.

Szlak Bojowy 4 Pułku Ułanów
I.             4UR (6) początkowo w składzie 17 KBrig ( Brygada Kawalerii, dow. GM.
S.R.v. Ursyn-Pruszyński) w 3 KD ( Dywizja Kawalerii, dow. A.v. Brudermann), X Korpus,1 Armia gen. V. Dankla ( Front Rosyjski) :

1. Bitwa pod Kraśnikiem, 23 - 25.08.1914.
2. Bitwa pod Lublinem, 26.08. – 1.09.1914.
3. Odwrót w kierunku na połud., od Lublina i za rzekę San, 7 – 9.09.1914.
4. Kampania wojenna w widłach Sanu i Wisły i nad Sanem, 6 – 8.10.1914.
5. Bitwa pod Dęblinem (Iwangorod), 22 - 26.10.1914.
6. Bitwa pod Częstochową, 16 -28.11.1914.
7. Pościg od strony północnej za wojskiem rosyjskim po bitwie pod Limanową -
Łapanów, 15 – 18.12.1914.
8. Kampania pod Tomaszowem, 19 – 31.12.1914.
II.            W składzie Grupy Armijnej Woyrscha, Kps. Gallwitz, 2 Armia 23.01. – 13.02.1915.
III.          W składzie 17 KBrig i potem w 10 KBrig, zawsze w 3 KD i w 7 Armii Pflanzer Baltina
( Front Rosyjski):
1. Kampania nad Dniestrem, 14 – 19.07.1915.
2. Ofensywa we Wsch. Galicji, 26.08. – 6.09.1915.
3. Bitwa nad rzeką Sereth, 6 – 12.09.1915.
4. Obrona przed Ofensywą Rosyjska pod Łuckiem, 13 – 24.09.1915.
5. Kampania we Wsch. Galicji i na Bukowinie, 15 – 24.06.1916.
6.Bitwa pod Kołomyją, 24.06. – 6.07.1916.
7.Kampania – Jablonica, 6 -11.07.1916.
8.Kampania w Karpatach, 16 – 27.07.1916.
9.Karpaty - Korosmezo, 13 – 15.08.1916.
10.Kampania w Karpatach na przełęczach: Tatarskiej i Pantyrskiej,21 –
24.08.1916.
11. Kampania pod Rafajłową i na przełęczy Pantyrskiej, 28.08. – 14.10. 1916.
IV.           W składzie 17 KBrig (dow. Kirsch), 3 KD (dow. GM. Kopecek), XXI Korpus, w 1 Armii- Rohra ( Front Rumuńsko-Rosyjski):
1. Kampania w Siedmiogrodzie (Transylwania), 3 – 18.11.1916.
2. Udział w odparciu Rosyjsko – Rumuńskiej ofensywy letniej,22 –
29.07.1917.
3. Kampania na Bukowinie, 08.1917.
 
V. W składzie 17 KBrig i 5 KBrig, 3 KD, Grupa Conrada, 04.1918. XXI Korpus, dow.

                  Lutgendorf, 10 Armia, dow. FM. Krobatin ( Front Włoski):
                 1. Bitwa na Hochflache der Sieben Gemeinden i Grappagebiet, 15 – 19.06.1918.
                 2. Meuterein, 10.1918.
                 3. Sieben Gemeinden, 1 – 2.11.1918.
                 4. Trient – Niewola, 3.11.1918.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz