Naszym zamierzeniem jest chęć ocalenia od zapomnienia polskiej miejscowości z Kresów i jej bohaterskich mieszkańców - Dawidowa koło Lwowa. Zbieramy informacje o tej miejscowości i jej mieszkańcach od wieków tam zamieszkałych. Ludziach, którzy bronili tę ziemię przed tatarami, kozakami, Rosjanami i Niemcami i za nią ginęli. Bronili polskości pod zaborami. Uprawiali ją przez stulecia, a potem nagle zostali z niej wypędzeni z ziemi i domostw w których mieszkali ich ojcowie. Strona uzupełniana jest na bieżąco z chwilą uzyskania nowych informacji. Wszystkich zainteresowanych prosimy o informacje dotyczące Dawidowa i ich mieszkańców. I zapraszamy do współtworzenia strony. Kontakt: dariussds@wp.pl

poniedziałek, 11 lipca 2016

Pomnik Rzezi Wołyńskiej w Warszawie

Christus bez rąk z pomnika rzezi wołyńskiej

Dawidów, Krotoszyn - miejscowości, które doświadczyły zbrodnie UPA

tablica z miejscowościami z powiatu lwowskiego, w tym Dawidów, w kontekście zbrodni UPA

pomnik Rzezi Wołyńskiej na warszawskim Żoliborzu
W Warszawie, na skwaru Wołyńskim, znajduje się pomnik, na którym można odczytać nazwę Dawidów, wieś naszych przodków, niestety w tragicznym kontekście: bo w kontekście zbrodni UPA. Dziś, 11 lipca, przypada narodowy dzień pamięci polskich ofiar ludobójstwa nacjonalistów ukraińskich. Z tej okazji nawiedziłem z zadumą pomnik Rzezi Wołyńskiej w Warszawie. Pomnik został odsłonięty 11 lipca 2013 w 70 rocznicę krwawej niedzieli. Dominującym elementem monumentu jest siedmiometrowy krzyż z figurą Chrystusa bez rąk. Przed krzyżem znajduje się 18 tablic z nazwami miejscowości z siedmiu przedwojennych województw II Rzeczypospolitej, w których nacjonaliści ukraińscy mordowali Polaków. Znajduje się też tablica z województwem lwowskim, na której wyryto Dawidów (9 osób zabitych przez bandę UPA) i Krotoszyn. Na pomniku, na jednej z tablic umieszczono napisW hołdzie obywatelom Polskim, ofiarom masowej zbrodni o znamionach ludobójstwa dokonanych przez OUN-UPA w latach 1942-1947 na terenach byłych siedmiu województw II Rzeczypospolitej. Autorem pomnika ofiar zbrodni wołyńskiej jest rzeźbiarz Marek Moderau.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz