Naszym zamierzeniem jest chęć ocalenia od zapomnienia polskiej miejscowości z Kresów i jej bohaterskich mieszkańców - Dawidowa koło Lwowa. Zbieramy informacje o tej miejscowości i jej mieszkańcach od wieków tam zamieszkałych. Ludziach, którzy bronili tę ziemię przed tatarami, kozakami, Rosjanami i Niemcami i za nią ginęli. Bronili polskości pod zaborami. Uprawiali ją przez stulecia, a potem nagle zostali z niej wypędzeni z ziemi i domostw w których mieszkali ich ojcowie. Strona uzupełniana jest na bieżąco z chwilą uzyskania nowych informacji. Wszystkich zainteresowanych prosimy o informacje dotyczące Dawidowa i ich mieszkańców. I zapraszamy do współtworzenia strony. Kontakt: dariussds@wp.pl

piątek, 22 lipca 2016

Dzwony dawidowskie


widok dzwonnicy od strony kościoła

Dzwonnica z kościołem

autor zdjęć Tomasz Klimasiewicz
Na naszej stronie facebookowej przetoczyła się dyskusja na temat ukrycia dzwonów dawidowskich. Zatem postanowiłem wrzucić ich opis.  Zdjęcia autorstwa Tomasza Klimasiewicza.

Dzwony w Dawidowie zostały ufundowane w 1924 roku przez parafię Dawidów za czasu duszpasterzowania ks. proboszcza Michała Baściaka.

Dzwonnica wolnostojąca znajduję się przed kościołem (obecnie cerkiew greckokatolicka).
Dzwonnica w Dawidowie jest murowana z cegły na podmurówce z ciosów kamiennych, otynkowana, trójprzelotowa, zwieńczona falistym szczytem.

Dzwon mniejszy w lewej arkadzie.
Na płaszczu dzwonu umieszczone odlewane, wypukłe przedstawienie Matki Boskiej z Dzieciątkiem i korony cierniowej oraz ornament roślinny.
Majuskuła, litery regularne, odlewane bezpośrednio na dzwonie, wypukłe, z szeryfami.
Napis w centralnej części płaszcza dzwonu brzmi:
MATKA BOSKA RÓŻAŃCOWA.
ZA MACIERZYŃSKĄ OPIEKĘ NAD NAMI
WSKRZESZENIE OJCZYZNY ZA CUD NAD WISŁĄ
OSWOBODZENIE OD WROGÓW MAŁOPOLSKICH GRANIC Z LWOWEM
KRÓLOWO KORONY POLSKIEJ
SKŁADA CI TEN DZWON W OFIERZE PARAFJA DAWIDÓW
DAWIDÓW 1924 R

Napis w dolnej części płaszcza dzwonu:
ZA CZASÓW PASTERZOWANIA
KS MICHAŁA BAŚCIAKA

Napis w górnej części płaszcza dzwonu:
RUDOLF MATHEISEL ODLEWARNIA DZWONÓW WE LWOWIE

Dzwon większy, pęknięty w środkowej arkadzie:
Na płaszczu dzwona odlewane, wypukłe przedstawienie Serca Jezusa oraz ornament złożony z wici roślinnej i główek aniołów.
Napis w centralnej części płaszcza dzwonu brzmi:

NAJŚWIĘTSZE SERCA PANA JEZUSA
ZA PIĘĆSETLETNIE WŚRÓD NAS KRÓLOWANIE
TWOJE, BOŻE SERCE
ZA PRZETRWANIE DŁUGICH LAT NIEWOLI
ZA RATUNEK W DNIACH NIEDOLI
Z TWOICH DARÓW TOBIE WIEKUISTY BOŻE
SKŁADA TĘ OFIARĘ PARAFIA DAWIDÓW 1924 R

Napis w dolnej części płaszcza dzwonu:
ZA CZASÓW PASTERZOWANIA KS MICHAŁA BAŚCIAKA

Napis w górnej części płaszcza dzwonu:

RUDOLF MATHEISEL ODLEWARNIA DZWONÓW WE LWOWIE

Może ktoś ma bliższe informacje na temat ukrycia dzwonów?
Albo dokładniejsze zdjęcia samych dzwonów?
D.Z.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz