Naszym zamierzeniem jest chęć ocalenia od zapomnienia polskiej miejscowości z Kresów i jej bohaterskich mieszkańców - Dawidowa koło Lwowa. Zbieramy informacje o tej miejscowości i jej mieszkańcach od wieków tam zamieszkałych. Ludziach, którzy bronili tę ziemię przed tatarami, kozakami, Rosjanami i Niemcami i za nią ginęli. Bronili polskości pod zaborami. Uprawiali ją przez stulecia, a potem nagle zostali z niej wypędzeni z ziemi i domostw w których mieszkali ich ojcowie. Strona uzupełniana jest na bieżąco z chwilą uzyskania nowych informacji. Wszystkich zainteresowanych prosimy o informacje dotyczące Dawidowa i ich mieszkańców. I zapraszamy do współtworzenia strony. Kontakt: dariussds@wp.pl

wtorek, 5 lipca 2016

Mieszkańcy Dawidowa w 1789 roku

Spis mieszkańców Dawidowa na podstawie inwentarzu z 1789.
Numer oznacza numer domu. Zachowałem oryginalną pisownie. Wytłuszczenie oznacza zmianę w porównaniu z inwentarzem z 1784 r.

1.     Jan Korniak
2.     Stanisław Grab
3.     Walenty Grab
4.     Tomasz Grab
5.     Wincenty Grab
puste
6.     Karol Sawicki
7.     Antoni Mazur
8.    Stanisław Palica
9.     Stanisław Huk
10. Jan Hyrowski
11. Jan Michalski
12. Śliwkowa wdowa
13. Jan Grab
14. Paweł Śliwka
15. Wawrzyniec Śliwka
16. Józef Jarosz
17. Wojciech Baran
18. Jan Mazur
Puste
19. Maciej Mazur
20. Piotr Jarosz
21. Kazimierz Mazur
22. Piotr Mazur
23. Wojciech Blicharski
24. Tomasz Blicharski
25. Maciej Huk
26. Michał Huk
27. Józef Jarosz
Zagroda pusta
28. Grzegorz Sawicki
29. Michał Szeremeta
30. Józef Duzio
31. Grzegorz Młotek
32. Mikołaj Młotek
33. Jakub Upirko
34. Jędrzej Huk
35. Jacko Zdęba
Puste
36. Bartłomiej Huk
37. Wasyl Woronecki (!!!)
38. Tomasz Huk
39. Maciey  Zdęba
puste
40. Józef Hyrowski
       puste
41. Fedko Romanow
42. Aleksander Grab
43. Stanisław Blicharski
puste
44. Tomasz Grab
45. Szymon Baran
46. Sebastian Jarosz
47. Jakub Szeremeta
48. Błażej Urbański
49. Walenty Broszko
50. Marcin Baran
puste
51. Adam Grab
52. Mikołaj Baran
53. Sebastian Grab
54. Wojciech Huk
55. Matyasz Huk
56. Marcin Michalski
Puste
Puste
Puste
Puste
57. Dominik Baran
58. Wojciech Nayda
Puste
puste
59. Wawrzyniec Kotiuszka
60. Antoni Łopatka
puste
61. Stanisław Jarosz
puste
62. Antoni Onyszko
puste
63. Sebastian Zielonka
64. Fabian Zielonka
Puste
65. Ignacy Nayda
66. Aleksander Komar
67. Motelicha wdowa
68. Wojciech Zdęba
69. Błażej Kusznierz
puste
70. Fedko Czech
71. Hrynko Kuryło
72. Iwan Kuryłow
73. Iwan Kuryłow
74. Piotr Jaremkow
puste
75. Iwan Oleynik
76. Hrynko Hołod
77. Floryan Golewicz
78. Ignacowa wdowa (po Hreczuchu)
puste
79. Iwasieczkowa wdowa
puste
80. Wawrzyniec Maykowski
81. Piotr Jaremkow
82. Wawrzyniec Łopatka
83. Stanisław Brzecko
84. Józef Hreczuch
85. Jędrzej Porycki
86. Kazimierz Szczyrko
87. Antoni Szczyrko z Wincentym
88. Szymon Golewicz
89. Antoni Wrzyszcz
90. Kazimierz Golewicz
puste
91. Jędrzej Duda
92. Dudowa wdowa
puste
93. Paweł Szmagacz
Puste
94. Tomasz Golewicz
95. Anastazja Steczkowna
96. Matwij Steczkow
puste
97. Tomasz Wrzyszcz
Puste
puste
98. Jacko Tymczyszyn
99. Hrynko Tymczyszyn
100.                Józef Blicharski
101.                Szymon Blicharski
puste
102.                Antoni Golewicz
103.                Wasyl Fedyszyn
104.               Senko Fedyszyn
105.                Iwan Jaremkow
106.               Iwan Jaremkow 2
107.                Ilko Jaremkow
108.                Michał Jaremkow
Puste
109.                Antoni Szałagan
Puste
Puste
Puste
Puste
puste
110.               Józef Śliwka
111.                Jacko Kuchta
112.                Szymon Palica
113.                Tomasz Huk
114.                Tadeusz Palica
115.                Józef Mazur
puste
116.                Tomasz Hreczuch
puste
117.               Piotr Duda
118.                Szymon Duda
119.                Hukowa wdowa
120.                Szymon Duda 2
Puste
121.               Jan Duda
122.               Fedko Kuryło
puste
123.                 Maciej Cap
puste
124.                Rozalia (czyżby Dudowa?) wdowa
125.                Maciej Szeremeta
126.                Floryan Nayda
127.                Jakub Nayda
puste
128.                Walenty Duda
puste
129.                Adam Hołod
puste
130.                Czesław Kotiuszka
131.               Jakub Brzoszko
132.                Walenty Kusznierz
133.                Kazimierzowa wdowa
134.                Stefan Malinowski
135.                Jędrzej Kusznierz
136.               Franciszek Ochman
137.                Józef Gardziel
138.                Jan Baran
139.                Wojciech Baran
140.               Steńka Malinowska
141.               Tomasz Broszko
142.                Kacper Skwarek
Puste
puste
143.                Walenty Ochman
144.                Wincenty Kobylecki
145.               Dominik Kobylecki
146.               Jaremkowa wdowa
puste
147.                Szczepan Berbecki
puste
148.                Piotr Jaremkow
Puste
Puste za Popem
149.                Błażej Nayda
150.                Jan Nayda
puste
151.               Palicowa wdowa (pewnie po Jakubie)
152.                Jędrzej Mazurkiewicz (wcześniej było nazwisko Mazur)
puste
153.                Józef Ochman
154.                Błażej Ochman
puste
Franciszek Rozmyślewicz

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz