Naszym zamierzeniem jest chęć ocalenia od zapomnienia polskiej miejscowości z Kresów i jej bohaterskich mieszkańców - Dawidowa koło Lwowa. Zbieramy informacje o tej miejscowości i jej mieszkańcach od wieków tam zamieszkałych. Ludziach, którzy bronili tę ziemię przed tatarami, kozakami, Rosjanami i Niemcami i za nią ginęli. Bronili polskości pod zaborami. Uprawiali ją przez stulecia, a potem nagle zostali z niej wypędzeni z ziemi i domostw w których mieszkali ich ojcowie. Strona uzupełniana jest na bieżąco z chwilą uzyskania nowych informacji. Wszystkich zainteresowanych prosimy o informacje dotyczące Dawidowa i ich mieszkańców. I zapraszamy do współtworzenia strony. Kontakt: dariussds@wp.pl

środa, 24 czerwca 2015

Duszpasterze Dawidowa w latach 1679 - 1689


Regularną posługę duszpasterską wobec ludności parafii Dawidowskiej w latach 1679-1689 pełnili następujący dominikanie:
1679-1680 Ks. Remigiusz Kwiatanowski
1679-1681 Ks. Franciszek Dzierżkowski, syndyk klasztoru we Lwowie (u Anastaziuka Dzieszkowski)
1680-1681 Ks. Franciszek Podgórski OP (Podgurski)
1681-1682 Ks. Tomasz Krzyszytowski OP (u Anastaziuka Krzyszałowski)
1682-1689 Ks. Apolinary Ordelski OP,  od 29.10.1682 jako syndyk dawidowski (Syndicus Dawidoviensis)
W tym okresie w pojedynczych przypadkach sakramentów udzielali w Dawidowie następujący dominikanie: Ks. Felicjanus Kędzierzowski OP, Ks. Wincenty Geydroć OP (u Anastaziuka Geydra), Ks.  Jacek Staniowski OP, przeor i socjusz prowincjalny (u Anastaziuka Stoniewski), Ks. Tomasz Kruszewski OP, Ks. Rajmund Patuszowski OP, Ks. Dominik Gruzto OP (u Anastaziuka Gruzło), Ks. Józef Kamiński OP, Ks. Bazyli Przeskiewicz OP lub Grześkiewicz, Ks. Konrad, Ks. Walerian i ks. Fryderyk Rostkowski OP.
Nazwiska dominikanów zostały odczytane z księgi chrztów, trzeba je sprawdzić w indeksach i słownikach dominikańskich, aby ustalić właściwą pisownie.
W poszczególnych latach posługa duszpasterska wyglądała następująco:
1679
Ks. Remigiusz Kwiatanowski
Ks. Franciszek Dzierżkowski, syndyk klasztoru we Lwowie
1680
Ks. Franciszek Dzierżkowski, syndyk klasztoru we Lwowie
Ks. Remigiusz Kwiatanowski
Ks. Franciszek Podgórski OP (Podgurski)
W pojedynczych przypadkach:
Ks. Felicjanus Kędzierzowski OP
Ks. Wincenty Geydroć OP
1681              
Ks. Tomasz Krzyszytowski OP, głównie on obsługuje Dawidów
Ks. Franciszek Podgórski OP
Ks. Franciszek Dzierżkowski OP, syndyk
Ks.  Jacek Staniowski OP, przeor i socjusz prowincjalny
1682
Ks. Apolinary Ordelski OP, działa od 5.10.1682 a od 29.10.1682 jako syndyk dawidowski (Syndicus Dawidoviensis)
Ks. Tomasz Kruszewski OP
Ks. Rajmund Patuszowski OP
W pojedynczych przypadkach:
Ks. Tomasz Krzyszytowski OP
Ks. Dominik Gruzto OP
Ks. Józef Kamiński OP
Ks. Bazyli Przeskiewicz OP
Ks. Konrad
Ks. Walerian
W tym roku działa w Dawidowie najwięcej duchownych i przypuszczam, że pod koniec roku, w październiku, podjęto decyzję o ustanowieniu jednego duchownego odpowiedzialnego za duszpasterstwo w parafii Dawidowskiej: zostaje nim o. Apolinary Ordelski OP.
1683
Ks. Apolinary Ordelski OP, syndyk dawidowski (Syndicus Dawidoviensis)
1684
Ks. Apolinary Ordelski OP, syndyk dawidowski (Syndicus Dawidoviensis)
1685
Ks. Apolinary Ordelski OP, syndyk dawidowski (Syndicus Dawidoviensis)
1686
Ks. Apolinary Ordelski OP, syndyk dawidowski (Syndicus Dawidoviensis)
1687
Ks. Apolinary Ordelski OP, syndyk dawidowski (Syndicus Dawidoviensis)
1688
Ks. Apolinary Ordelski OP, syndyk dawidowski (Syndicus Dawidoviensis)
Fryderyk Rostkowski OP (pomaga)
1689
Ks. Apolinary Ordelski OP, od 29 lipca pisze się jako vicarius Dawidoviensis.
Autor: Dariusz Zielonka

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz