Naszym zamierzeniem jest chęć ocalenia od zapomnienia polskiej miejscowości z Kresów i jej bohaterskich mieszkańców - Dawidowa koło Lwowa. Zbieramy informacje o tej miejscowości i jej mieszkańcach od wieków tam zamieszkałych. Ludziach, którzy bronili tę ziemię przed tatarami, kozakami, Rosjanami i Niemcami i za nią ginęli. Bronili polskości pod zaborami. Uprawiali ją przez stulecia, a potem nagle zostali z niej wypędzeni z ziemi i domostw w których mieszkali ich ojcowie. Strona uzupełniana jest na bieżąco z chwilą uzyskania nowych informacji. Wszystkich zainteresowanych prosimy o informacje dotyczące Dawidowa i ich mieszkańców. I zapraszamy do współtworzenia strony. Kontakt: dariussds@wp.pl

wtorek, 23 czerwca 2015

Chrzty w latach 1679 a 1689 r.Między 1679 a 1689 rokiem ojcowie dominikanie, duszpasterze Dawidowa, ochrzcili 128 dawidowskich dzieci: 77 chłopców i 49 dziewczynek, 2 osoby nierozpoznane (imiona nieczytelne).  Chrzczone były także dzieci z Gańczar, Czerepina i Krotoszyna, jednak nie zostały one uwzględnione w tym zestawieniu. Widoczna jest zdecydowana przewaga ochrzczonych chłopców, nie przypuszczam, żeby aż tak wielu chłopców rodziło się w Dawidowie w porównaniu z dziewczynkami, być może ona wynikać z tego, że nie wszystkie dziewczynki chrzczono w kościele katolickim. Być może katoliccy chłopi dawidowscy poślubiali rusińskie żony, wyznające grekokatolicyzm bądź prawosławie i w myśl starej tradycji w rodzinach mieszanych syn był chrzczony w wierze ojca, córka w wierze matki.  Nie wykluczam także błędnego odczytania niewyraźne zapisanych imion łacińskich w księdze chrzcielnej (np. Joannes to męskie imię Jan, ale podobnie piszę się imię żeńskie Joanna i może pojawić się błąd przy odczytaniu).
Najpopularniejszym żeńskim imieniem nadawanym w Dawidowie była Regina (18 razy), następnie Katarzyna i Agnieszka (8-krotnie) oraz Anna (5 razy). Najpopularniejsze męskie imiona to Maciej (9 razy), Stanisław (8 razy), Michał (7 razy),  Tomasz (7 razy), Andrzej (7 razy), Wojciech (6 razy),  Jan (5 razy), Sebastian i Wawrzyniec (po 4 razy). Wybierane są imiona świętych i często dziecko otrzymuje imię tego świętego, w którego wspomnienie bądź w kilka dni przed lub po się narodziło.
Zestawienie chrztu w poszczególnych latach:

1679 – 8 dzieci (3 chłopców, 4 dziewczynki, 1 osoba niezidentyfikowana)
1680 – 9 dzieci (6 chłopców, 3 dziewczynki)
1681 – 12 dzieci (5 chłopców, 7 dziewczynek)
1682 – 14 dzieci (6 chłopców, 8 dziewczynek)
1683 – 13 dzieci (8 chłopców, 5 dziewczynek)
1684 – 11 dzieci (7 chłopców, 4 dziewczynki)
1685 – 13 dzieci (7 chłopców, 5 dziewczynek, 1 osoba niezidentyfikowana)
1686 – 11 dzieci (8 chłopców, 3 dziewczynki)
1687 – 14 dzieci (10 chłopców, 4 dziewczynki)
1688 – 10 dzieci (9 chłopców, 1 dziewczynka)
1689 – 13 dzieci (8 chłopców, 5 dziewczynek)
  cdn.
Autor: Dariusz Zielonka

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz