Naszym zamierzeniem jest chęć ocalenia od zapomnienia polskiej miejscowości z Kresów i jej bohaterskich mieszkańców - Dawidowa koło Lwowa. Zbieramy informacje o tej miejscowości i jej mieszkańcach od wieków tam zamieszkałych. Ludziach, którzy bronili tę ziemię przed tatarami, kozakami, Rosjanami i Niemcami i za nią ginęli. Bronili polskości pod zaborami. Uprawiali ją przez stulecia, a potem nagle zostali z niej wypędzeni z ziemi i domostw w których mieszkali ich ojcowie. Strona uzupełniana jest na bieżąco z chwilą uzyskania nowych informacji. Wszystkich zainteresowanych prosimy o informacje dotyczące Dawidowa i ich mieszkańców. I zapraszamy do współtworzenia strony. Kontakt: dariussds@wp.pl

wtorek, 6 września 2016

Wiec przeciw ruskiemu uniwersytetowi

Jak informowała Gazeta Narodowa z wtorku 21 maja 1912 roku w Dawidowie odbył się wiec przeciw założeniu we Lwowie uniwersytetu ruskiego. Powzięto jednomyślnie rezolucje zwracające się przeciw premiowaniu Rusinów kosztem Polaków, kończące się wezwaniem do posła lwowskiego Abrahamowicza: “Gdyby urządowiona większość Koła polskiego powzięła uchwałę szkodliwą dla narodowego stanu posiadania w Galicyi wbrew względom  na najżywotniejszy interes narodowy w tej części Polski, wzywamy posła naszego powiatu Eksc. Dawida Abrahamowicza, aby z Koła polskiego bezwarunkowo wystąpił I wraz z uczciwymi posłami, którzy to samo uczynią, chwycił się obstrukcyi w radzie państwa w Wiedniu”. Podobne wiece odbyły się w Kamienopolu, w Nowosielcach Szlacheckich, w Hodowicy, w Kozielnikach, w Konopnicy i w Krotoszynie[1].


[1] Gazeta Narodowa, r. 52 (1912), nr 115.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz