Naszym zamierzeniem jest chęć ocalenia od zapomnienia polskiej miejscowości z Kresów i jej bohaterskich mieszkańców - Dawidowa koło Lwowa. Zbieramy informacje o tej miejscowości i jej mieszkańcach od wieków tam zamieszkałych. Ludziach, którzy bronili tę ziemię przed tatarami, kozakami, Rosjanami i Niemcami i za nią ginęli. Bronili polskości pod zaborami. Uprawiali ją przez stulecia, a potem nagle zostali z niej wypędzeni z ziemi i domostw w których mieszkali ich ojcowie. Strona uzupełniana jest na bieżąco z chwilą uzyskania nowych informacji. Wszystkich zainteresowanych prosimy o informacje dotyczące Dawidowa i ich mieszkańców. I zapraszamy do współtworzenia strony. Kontakt: dariussds@wp.pl

piątek, 23 września 2016

Wybory parlamentarne w 1928 roku

4 i 11 marca 1928 roku odbyły się wybory do Sejmu i Senatu. W Dawidowie uprawnionych do głosowania było 1266 osób. W wyborach wzięło 1012 osób. Najwięcej głosów w Dawidowie otrzymało Stronnictwo Chłopskie (387 głosów), na drugim miejscu Polska Partia Socjalistyczna (345 głosów), na trzecim Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem (143 głosy) a na czwartym Lista Katolicko-Narodowa (114 głosy). Pojedyncze głosy oddano na Blok Mniejszości Narodowych (14 głosów); Związek Chłopski; Zjednoczenie Narodowo-Żydowskie w Małopolskie (po 4 głosy); Sel-Rob Lewica (1 głos). Mieszkańcy Dawidowa poparli przede wszystkim partię reprezentujące interesy chłopów oraz PPS.

W tych wyborach w całej Polsce wygrał BBWR, następnie PPS i Blok Mniejszości Narodowych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz