Naszym zamierzeniem jest chęć ocalenia od zapomnienia polskiej miejscowości z Kresów i jej bohaterskich mieszkańców - Dawidowa koło Lwowa. Zbieramy informacje o tej miejscowości i jej mieszkańcach od wieków tam zamieszkałych. Ludziach, którzy bronili tę ziemię przed tatarami, kozakami, Rosjanami i Niemcami i za nią ginęli. Bronili polskości pod zaborami. Uprawiali ją przez stulecia, a potem nagle zostali z niej wypędzeni z ziemi i domostw w których mieszkali ich ojcowie. Strona uzupełniana jest na bieżąco z chwilą uzyskania nowych informacji. Wszystkich zainteresowanych prosimy o informacje dotyczące Dawidowa i ich mieszkańców. I zapraszamy do współtworzenia strony. Kontakt: dariussds@wp.pl

piątek, 9 września 2016

Odszkodowanie na budowę pomnika Adama Mickiewicza

W dniach 13-15 września 1883 roku odbyły się w okolicy Dawidowa ćwiczenia wojskowe. Manewry miały miejsca na polach zasianych, w związku ztym wojskowa komenda zobowiązała się wszelkie szkody wyrządzone przez wojsko wynagrodzić. Między innymi głównym terenem ćwiczeń były grunta plebańskie w Dawidowie.  Zdaniem ks. Fijałkowskiego, proboszcza w Dawidowie, wskutek ćwiczeń zupełnie wydeptano groch na przestrzeni pięciomorgowej, częściowo stratowano hreczkę (grykę), koniczynę, wykę i jęczmień. Według księdza poniesiona strata wyniosła przynajmniej 200 zł. Wyznaczona komisja po jej obejrzeniu złożyła do naczelnictwa gminy odszkodowanie dla proboszcza w kwocie 17 zł 13 ct. Sprawę nagłośnił w “Gazecie Narodowej” dawidowski proboszcz, a odszkodowanie przekazał na rzecz budowy pomnika Adama Mickiewicza w Krakowie: “upraszam równocześnie o zamieszczenie powyższej korespondencji w tym celu, ażeby jasno wykazać czytającej publiczności, w jakim stosunku zostaje zwrot poniesionej straty do jej minimalnej wartości, jak z drugiej strony również postawić skromne pytanie, czy wysłana komisja szacująca względem wszystkich poszkodowanych była równie skrupulatną. Również ciekaw jestem czy też świet. C. k urząd podatkowy zadowoliłby się uiszczoną w podobnym stosunku należnością podatkową”[1].

Plusem tej całej sprawy jest to, że dawidowski proboszcz przyczynił się swym datkiem do wybudowania, znanego wszystkim Polakom, pomnika Adama Mickiewicza na krakowskim Rynku.
[1] Gazeta Narodowa, r. 22, nr 234 (14 października 1883)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz