Naszym zamierzeniem jest chęć ocalenia od zapomnienia polskiej miejscowości z Kresów i jej bohaterskich mieszkańców - Dawidowa koło Lwowa. Zbieramy informacje o tej miejscowości i jej mieszkańcach od wieków tam zamieszkałych. Ludziach, którzy bronili tę ziemię przed tatarami, kozakami, Rosjanami i Niemcami i za nią ginęli. Bronili polskości pod zaborami. Uprawiali ją przez stulecia, a potem nagle zostali z niej wypędzeni z ziemi i domostw w których mieszkali ich ojcowie. Strona uzupełniana jest na bieżąco z chwilą uzyskania nowych informacji. Wszystkich zainteresowanych prosimy o informacje dotyczące Dawidowa i ich mieszkańców. I zapraszamy do współtworzenia strony. Kontakt: dariussds@wp.pl

czwartek, 4 sierpnia 2016

Najazd mongolski i polski Dawidów

Kolejna tragedia to najazd mongolski na księstwo halicko-wołyńskie.  Miasta i osady były plądrowane i palone, a ludność mordowana i uprowadzona. Od 1239 roku do 1340 roku ziemie stały się lennem chanatu Złotej Ordy. Ruś dostała się pod panowanie Mongołów, przekształciła się ze stojącego na wysokim poziomie kulturalnym i rozwiniętego organizmu państwowego – co prawda na przełomie XII I XIII wieku targanego  wewnętrznymi walkami dzielnicowymi – w peryferie Europy, nie odgrywające żadnej roli w jej dziejach. Przez najazd mongołów rozwój Rusi został zahamowany i ona sama osłabiona, i to w chwili gdy zachodni sąsiedzi Polska i Węgry formowali silne i scentralizowane państwa. Nie ma wątpliwości, że rządy tatarskie wpłynęły destrukcyjnie. 

Niemal cała Ruś czerwona, a szczególnie ziemia lwowska była bardzo spustoszonym krajem. Dopiero po zajęciu Rusi czerwonej przez Kazimierza Wielkiego w 1349 roku osiedlono na nowo pustkowia. Królowie polscy wyniszczoną ziemię ponownie zaludnili osadnikami polskimi i doprowadzili do dobrobytu.

W 1355 roku Dawidów wszedł w posiadanie rycerza ze Śląska, Grzegorza Tymszyca, który rozpoczął polski proces osadnictwa w swej posiadłości. To wydarzenie miało kluczowe znaczenie przez kilka wieków dla losów mieszkańców wsi: do 1946 roku, kiedy polscy mieszkańcy Dawidowa opuścili swą wieś. Potomkowie  Grzegorza Tymszyca przez kilkadziesiąt lat dziedziczyli Dawidów i pisali się na Dawidowie.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz