Naszym zamierzeniem jest chęć ocalenia od zapomnienia polskiej miejscowości z Kresów i jej bohaterskich mieszkańców - Dawidowa koło Lwowa. Zbieramy informacje o tej miejscowości i jej mieszkańcach od wieków tam zamieszkałych. Ludziach, którzy bronili tę ziemię przed tatarami, kozakami, Rosjanami i Niemcami i za nią ginęli. Bronili polskości pod zaborami. Uprawiali ją przez stulecia, a potem nagle zostali z niej wypędzeni z ziemi i domostw w których mieszkali ich ojcowie. Strona uzupełniana jest na bieżąco z chwilą uzyskania nowych informacji. Wszystkich zainteresowanych prosimy o informacje dotyczące Dawidowa i ich mieszkańców. I zapraszamy do współtworzenia strony. Kontakt: dariussds@wp.pl

wtorek, 10 maja 2016

Aresztowanie kolportera komunistycznego w Dawidowie


Na trop działalności komunistów, ogarniającej Małopolskę wschodnią, a nawet Wołyń, wpadła polska policja dzięki aresztowaniu w Dawidowie kolportera bibuły komunistycznej.
W środę rano 21 sierpnia 1930 roku jeden z posterunkowych w Dawidowie zauważył podejrzanego osobnika, niosącego duży pakunek. Wezwał go do biura posterunku policji w Dawidowie, gdzie komendant po rewizji aresztował Andrzeja Pańczyniaka[1], bowiem znaleziono u niego paczkę zawierającą 6 kilogramów bibuły komunistycznej (ulotki o treściach wywrotowych), kolportowanej w okolicznych wsiach. Stwierdzono podczas przesłuchania, że Pańczyniak otrzymał zakazane materiały w lokalu “Sel-robu”, czyli ukraińskiej rewolucyjnej chłopskiej partii politycznej, działającej legalnie w II Rzeczpospolitej od 1926 roku. Sel-rob walczył o wprowadzenie ustroju socjalistycznego oraz toczył walkę narodowowyzwoleńczą ukraińskich chłopów i robotników, politycznie i społecznie partia była zbliżona do Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy. Zatrzymany miał za zadanie kolportażu ulotek i zakazanych materiałów we wsi Dawidów i najbliższych gminach.
Na tej podstawie funkcjonariusze brygady policji politycznej komendy Lwów-miasto przeprowadzili szereg rewizji u działaczy “Selrobowców”: m. in. w mieszkaniu senatora Chinczyna i w lokalu redakcji “Sel-robu”, przy ul. Hetmańskiej 24 we Lwowie[2]. Wyniki tych rewizji musiały być obciążające, bowiem aresztowano 11 osób. Wskutek śledztwa znaleziono kompromitujące dokumenty, świadczące o bezpośredniej łączności Sel-robu z Moskwą.
24 lutego 1931 roku trybunał przysięgłych we Lwowie wydał wyrok w sprawie propagowania komunizmu przez Sel-rob. Były senator Chinczyn został skazany na 5 lat ciężkiego więzienia, Fijałkowski na 3 lata, były poseł Putko oraz Pańczyniak, aresztowany w Dawidowie, po jednym roku oraz Bukszowany na 7 miesięcy ciężkiego więzienia. Dwóch oskarżonych zostało uwolnionych[3].
Partia Sel-rob została oficjalnie rozwiązana przez władze polskie 26 września 1932 roku.

autor Dariusz Zielonka

[1] W gazecie ABC: nowiny codzienne, R. 5, nr 234 (23  sierpnia 1930) podano inne nazwisko aresztowanego: Andrzej Pańczyszak
[2] Chwila, r. 12, nr 4099 (23 sierpnia 1930); Gazeta Polska: pismo codzienne R. 2, nr 231 (23 sierpnia 1930); Dziennik Wileński, R.14, nr 193 (23 sierpnia 1930)
[3] Gazeta Polska: pismo codzienne R. 3, nr 58 (28 lutego 1931).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz