Naszym zamierzeniem jest chęć ocalenia od zapomnienia polskiej miejscowości z Kresów i jej bohaterskich mieszkańców - Dawidowa koło Lwowa. Zbieramy informacje o tej miejscowości i jej mieszkańcach od wieków tam zamieszkałych. Ludziach, którzy bronili tę ziemię przed tatarami, kozakami, Rosjanami i Niemcami i za nią ginęli. Bronili polskości pod zaborami. Uprawiali ją przez stulecia, a potem nagle zostali z niej wypędzeni z ziemi i domostw w których mieszkali ich ojcowie. Strona uzupełniana jest na bieżąco z chwilą uzyskania nowych informacji. Wszystkich zainteresowanych prosimy o informacje dotyczące Dawidowa i ich mieszkańców. I zapraszamy do współtworzenia strony. Kontakt: dariussds@wp.pl

piątek, 3 czerwca 2016

Umuzykalniony proboszcz dawidowski - ks. Albinus Hauptmann

Ksiądz Albinus Hauptmann urodził się w 1827 roku. W 1847 roku rozpoczyna studia teologiczne w seminarium we Lwowie. W 1850 roku przyjmuje święcenia kapłańskie. W 1853 roku jest wikarym w Koropiecu w Tarnopolskim.

Ksiądz Hauptmann musiał być uzdolniony muzycznie, skoro jak wskazują schematyzmy duchowieństwa archidiecezji lwowskiej od 1857 roku do 1867 roku zostaje skierowany do pracy w katedrze lwowskiej, najpierw jako kantor, a potem od 1862 jako nauczyciel śpiewu w seminarium lwowskim.

5 lipca 1867 roku udziela po raz pierwszy chrztu w Dawidowie już jako proboszcz. Stosowna adnotacja znajduje się w księdze chrzcielnej i jest to z jedno pierwszych świadectw o nim jako proboszczu w Dawidowie. Schematyzm z 1871 roku potwierdza to wymieniając go jako proboszcza w Dawidowie.

Ostatni raz schematyzm wspomina o nim jako proboszczu w Dawidowie w 1876 roku. W księdze chrzcielnej 14 lipca 1876 roku znajduje się ostatni wpis o udzielonym chrzcie przez księdza Hauptmanna w Dawidowie.  Ponad miesiąc później, 17 sierpnia 1876 roku ksiądz Albinus Hauptmann umiera w wieku 49 lat. Pogrzeb odbył się 19 sierpnia pod przewodnictwem ks. Józefa Siekanowicza, dziekana dekanatów gródkowskiego oraz szczerzeckiego i proboszcza w Zimnej wodzie, prawdopodobnie kolegi z roku seminaryjnego (obaj urodzili się w tym samym roku). Przypuszczam, że ksiądz Hauptmann został pochowany przy kościele dawidowskim, wnioskuje o tym po wpisie o jego śmierci i pogrzebie w księdze zmarłych parafii Dawidów.

Ksiądz Albinus Hauptmann pracował w Dawidowie jako proboszcz dziewięć lat (07.1867-08.1876). Ze względu na swoje uzdolnienie muzyczne pewnie dbał o śpiew i muzykę w kościele dawidowskim.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz