Naszym zamierzeniem jest chęć ocalenia od zapomnienia polskiej miejscowości z Kresów i jej bohaterskich mieszkańców - Dawidowa koło Lwowa. Zbieramy informacje o tej miejscowości i jej mieszkańcach od wieków tam zamieszkałych. Ludziach, którzy bronili tę ziemię przed tatarami, kozakami, Rosjanami i Niemcami i za nią ginęli. Bronili polskości pod zaborami. Uprawiali ją przez stulecia, a potem nagle zostali z niej wypędzeni z ziemi i domostw w których mieszkali ich ojcowie. Strona uzupełniana jest na bieżąco z chwilą uzyskania nowych informacji. Wszystkich zainteresowanych prosimy o informacje dotyczące Dawidowa i ich mieszkańców. I zapraszamy do współtworzenia strony. Kontakt: dariussds@wp.pl

środa, 29 czerwca 2016

Mieszkańcy Dawidowa w 1709 roku

Mieszkańcy Dawidowa w świetle inwentarza z 1709 roku z Archiwum Dominikanów w Krakowie.

Pozwoliłem sobie moich przodków wytłuścić. Zachowałem oryginalną pisownię.

Półłannicy (1) i trzyćwiertnicy (2)

Wojciech Palica (1) – 2 konie, 2 woły
Zboyska (1) – 2 konie
Grzegorz Huk (1) – 2 konie, 2 woły
Wasyl Hołod (1) – 2 konie
Hrynko Hołod (1) – 3 konie
Falko Zielonka (1) – 2 woły
Kuryło Chymin (1) – 2 konie
Oleynik Stary (2) – 2 konie
Iwan Ilkow (2) – 3 konie, 2 woły
Jan Dudicz (1) – 2 konie, 2 woły
Tymko Tymkow (1) – 2 woły, 1 koń
Szymon Smagacz (1) – 2 konie

Ćwiertnicy (3) i półtoroćwiertnicy (4)

Tomko Dudów
Grabowiecki (3) – 2 woły
Piotr Palica (3) – 2 konie
Śliwkowski Stary (3) – 2 woły
Matijasz Śliwkowski (3) – 2 konie
Jan Huk (3) – 2 woły
Tomasz Stachnikow (3) – 2 woły
Wawrzyniec Gawryas (4) – 2 woły
Krawczyszyn (3) – 2 woły
Bartek Stachnikow (3) – 2 woły
Szymon Bogacz (3) – 2 konie
Jędrzej Baran (4) – 2 konie, 2 woły
Michał Zielonka (3)
Szymon Zgrzebny (3) – 2 woły
Tomek Szusiałko (3) – 2 konie
Hryc Oleynikow (3) – 2 woły
Stecko Tymkow (3) – 2 konie
Wasyl Tymkow (3)
Marcin Szwiec (3) – 2 konie
Fed Jędrzeszyn (3)
Jaremlko Jędrzeszyn (3) – 2 konie
Klimko (3) – 2 konie
Wawrzek Baran (4)
Majchier (4) – 2 woły
Kusnierz (3)
… Zboyski
2 nieczytelne imiona
 Wasyl Hołod
Tomasz Hołod
Paweł Baran (3)
Dankowski (4)
Jan Komar (4)
Onysko (3)
Kurowski (3)
Sztaszko Nayda (3)
Marcin Mickel (3)
Wasyl Oleynikow (3)
Szymko Winiarz (3)
Jacko Boyko (3)
Wojciech Baran (3)
Jan Cymbalisty (3)
Skwarko (3)
Stanisław Szeremeta (3)
Hawryło Batriackow (3)
Jacko Nayda (3)
Krzyśko Toporowski (3)
Jan Socha (3)
J. Duda
Karzimierz Mielnik (1)
Stanisław Mielnik (1)
Pop (1)
Kościelny (4)
Sobek Leśny (3)

Zagrodnicy
Jędrzej Cukowski
Szrabowany
Matyasz Gardzielik
Jakub Tkacz
Mikołaj Ciołek
Jan Rzeszotasz
Wojciech Szwiec
Buzicha
Sobczycha
Wapiszycha
Wojciech Pasiecznik
Sobek Bednarz

Komornicy
Smagacz Stary
Rama wdowa
Stara
Wojciech Mitasz
Wojciech Borko
Dmitr Strukowy


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz