Naszym zamierzeniem jest chęć ocalenia od zapomnienia polskiej miejscowości z Kresów i jej bohaterskich mieszkańców - Dawidowa koło Lwowa. Zbieramy informacje o tej miejscowości i jej mieszkańcach od wieków tam zamieszkałych. Ludziach, którzy bronili tę ziemię przed tatarami, kozakami, Rosjanami i Niemcami i za nią ginęli. Bronili polskości pod zaborami. Uprawiali ją przez stulecia, a potem nagle zostali z niej wypędzeni z ziemi i domostw w których mieszkali ich ojcowie. Strona uzupełniana jest na bieżąco z chwilą uzyskania nowych informacji. Wszystkich zainteresowanych prosimy o informacje dotyczące Dawidowa i ich mieszkańców. I zapraszamy do współtworzenia strony. Kontakt: dariussds@wp.pl

wtorek, 5 kwietnia 2016

19 pułk piechoty "Odsieczy Lwowa" w pierwszym boju o Dawidów podczas wojny polsko-bolszewickiej

Dziś post o pierwszej potyczce w Dawidowie pomiędzy wojskami polskimi i sowieckimi. W czasie wojny polsko-bolszewickiej III batalion 19 pułk piechoty "Odsieczy Lwowa" pod dowództwem por. Jarosława Krętowicza wyruszył 19 sierpnia 1920 roku o godzinie 15.30 z Sichowa w kierunku na Dawidów. Oddział dotarł do Dawidowa o godzinie 18.00.

Następnie wysłano patrole wywiadowcze do wsi Gańczary oraz wzdłuż toru kolejowego w kierunku na Stare Sioło, celem nawiązania łączności z pociągiem pancernym “Piłsudczyk”. Patrol oficerski przybyły z Gańczar informował o obsadzeniu miejscowości przez Sowietów. Z daleka zwiadowcy widzieli kolumny jazdy nieprzyjacielskiej przemieszczające się ze wsi Głuchowice do wsi Dmytrowice. Z Dmytrowic Sowieci wysyłali zwiady w stronę Winnik i Szołomyi. Z pociągiem pancernym również nawiązano łączność: dotarł do Wybranówki, gdzie zauważył kilka szwadronów jazdy bolszewickiej przesuwających się w kierunku Mikołajowa. Oddziały bolszewickie stanowiły oddziały grupy Jakira, w tym brygadę kawalerii Kotowskiego, a planujące zdobycie Lwowa od południa.

III batalion 19 pułku piechoty obstawił newralgiczne miejsca w Dawidowie. 11 kompania obsadziła południo-wschodnią granicę Dawidowa, a 12 kompania szosę prowadzącą do Bóbrki. Zaraz zaczęły ukazywać się na  przedpolu patrole nieprzyjaciela, ostrzeliwując wieś z karabinów maszynowych i ręcznych. Gdy pociąg pancerny “Piłsudczyk” przejechał przez Dawidów do Sichowa, artyleria nieprzyjacielska 2 bateriami (jedna od strony Sichowa, a druga z zachodniego krańca wsi Szołomyja) zaczęła ostrzeliwać Dawidów przy szosie prowadzącej do Sichowa. Patrole sowieckie wysuwające się kilkakrotnie z lasu przyjęte zostały ogniem karabinowym i musiały się wycofać. Następnie artyleria ostrzeliwała wieś. Po nastaniu ciemności wycofał się polski oddział z Dawidowa i o godzinie 23.00 powrócił do Sichowa. W batalionie sześciu żołnierzy zostało rannych, straty wroga nieznane. Następnego dnia, 20 sierpnia 1920, Dawidów został zajęty przez Sowietów. Na szczęście tylko na jeden dzień.


Post napisałem na podstawie: Komunikatu sytuacyjnego. 570. Dowództwo 19 pułku piechoty Odsieczy Lwowa z 20 VIII 1920 r. godz. 1.25.
Dariusz Zielonka

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz